Αρχειοθέτηση Έργων

Η διαχείριση έργων έχει ένα σύστημα αρχειοθέτησης. Τα αρχειοθετημένα έργα είναι κλειδωμένα για επεξεργασία και εξαφανίζονται από τη διαχείριση έργων. Το πλεονέκτημα: Τα έργα παραμένουν στη διάταξη έργων του Logikal, στα πλαίσια της δικής τους έννοιας ασφαλείας. Τα αρχειοθετημένα έργα μπορούν να εμφανιστούν ξανά οποιαδήποτε στιγμή.

Για να κάνετε χρήση αυτής της λειτουργίας, κάνετε δεξί κλικ πάνω στο έργο και επιλέγετε “Αρχειοθέτηση Έργου”. Το αρχειοθετημένο έργο θα εξαφανιστεί.

GR-2016-Projektarchvierung-001

Για να εμφανίσετε αρχειοθετημένα έργα, δεξί κλικ στη λίστα έργων και επιλέξτε “Εμφάνιση Αρχειοθετημένων Έργων”.

GR-2016-Projektarchvierung-002

Στη συνέχεια αυτά θα εμφανιστούν σε γκρι χρώμα.

GR-2016-Projektarchvierung-003

Για να ενεργοποιήσετε ξανά ένα αρχειοθετημένο έργο, δεξί κλικ πάνω στο αντίστοιχο γκρι έργο και επιλέξτε “Επανενεργοποίηση Έργου”.