Διαδικασία Login

Το SSO (Single Sign On) είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης αδειών της Orgadata.

Αυτή η υπηρεσία διαχειρίζεται τις άδειες των modules του προγράμματος και των interfaces για τα συστήματα CAD και ERP.

Όταν κάνετε log in, εισάγετε τα δικά σας στοιχεία πρόσβασης και επιλέγετε τα απαιτούμενα modules.

Το SSO θα ξεκινήσει αυτόματα με τη σύνδεση και διασφαλίζει τις άδειες για τα modules σας. Η υπηρεσία τρέχει πάντα στο παρασκήνιο και έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε login ξανά μετά το κλείσιμο του LogiKal.

Ξεχωριστή εγγραφή για τα εξωτερικά προγράμματα, όπως CAD και ERP, επίσης δεν απαιτείται πλέον και αυτόματα αναγνωρίζονται από το SSO.

Η υπηρεσία θυμάται τις δικές σας επιλογές module και interface, για όσο δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

SSO Stop

Ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε κάποιες άδειες. Τότε, θα πρέπει να σταματήσετε την υπηρεσία SSO χειροκίνητα. Από την Προβολή Έργου, κάνετε κλικ στις “Ρυθμίσεις” > “Υπηρεσία Σύνδεσης SSO”.

Από εδώ, μπορείτε να ορίσετε πως θα κλείσει η υπηρεσία SSO.

Εάν επιλέξετε “Κάνε ερώτηση, εάν η υπηρεσία θα τερματιστεί”, θα εμφανίζεται πάντα η δυνατότητα επιλογής “Κλείσιμο Υπηρεσίας Σύνδεσης” όταν βγαίνετε από το πρόγραμμα.

Με κλικ στο “Τερμάτισε την υπηρεσία αμέσως”, το SSO σταματά άμεσα.

Η τρίτη επιλογή σας επιτρέπει να καθορίσετε το χρόνο περιόδου, μετά τον οποίο η υπηρεσία Sign-on θα κλείσει αυτόματα, εφόσον καμία σύνδεση εφαρμογής δεν έλαβε χώρα.