Βιβλιοθήκη Κατασκευών

Με την βιβλιοθήκη κατασκευών, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε πρότυπα κατασκευών.

Τη Βιβλιοθήκη Κατασκευών θα βρείτε στο μενού αρχείων κάτω από τα “Προγράμματα”.

Μπορείτε να εισάγετε τις δικές σας κατασκευές και να προσθέτετε νέα πρότυπα κάτω από την καρτέλα “Κατασκευές Χρήστη”.

Αρκετοί προμηθευτές προφίλ παρέχουν κατασκευές συστήματος. Αυτές θα εμφανίζονται κάτω από τις “Κατασκευές Συστήματος”.

Περιβάλλον Χρήστη για Βιβλιοθήκη Κατασκευών

Το παράθυρο διαλόγου του προγράμματος είναι δομημένο σε δύο περιοχές. Στα αριστερά θα δείτε τη δομή του καταλόγου. Αυτό είναι βολικό, εάν δημιουργείτε πολλά πρότυπα.

GRPosBib001

Με δεξί κλικ σε αυτή την περιοχή, εμφανίζεται ένα μενού περιεχομένων. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέα directories, να τα μετονομάσετε και να τα διαγράψετε.

GRPosBib002

Στα δεξιά βλέπετε όλες τις κατασκευές του επιλεγμένου directory.

Με δεξί κλικ σε αυτό το πεδίο, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού περιεχομένων:

GRPosBib003

Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε νέες κατασκευές, να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε και να τις διαγράψετε.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε κατασκευές από αρχεία, έργα και directories.

Δημιουργείστε νέες κατασκευές

Για να δημιουργήσετε μία νέα κατασκευή, κλικ στη βιβλιοθήκη κατασκευών στην επιλογή “Νέο”.

GRPosBib004

Εισάγετε τον τύπο και την περιγραφή και πατήστε “OK”.

Μετ΄από αυτό, ανοίγει η εισαγωγή στοιχείων και μπορείτε να εισάγετε μία κατασκευή κατά τα γνωστά.

Σημείωση

Οι κατασκευές βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν έως τέσσερα πεδία πλάτους και τέσσερα πεδίου ύψους.

Χρήση μιας κατασκευής από την βιβλιοθήκη κατασκευών

Κλικ στην Προβολή Έργου στο μενού αρχείων “Έργο” → “Εισαγωγή από” και επιλέξτε “Βιβλιοθήκη Κατασκευών”.

GRPosBib005

Επιλέξτε από τη λίστα μία κατασκευή και πατήστε “OK”.

Στο ακόλουθο παράθυρο μπορείτε να τροποποιήσετε τις διαστάσεις της κατασκευής, επίσης να καθορίσετε νέα χρώματα και πηχάκια.

Πατήστε το πλήκτρο “OK”.

Επιστρέφετε στην Προβολή Έργου και η κατασκευή από τη βιβλιοθήκη παρατίθεται στις κατασκευές του έργου.

GRPosBib007