Συμπληρωματική Βελτιστοποίηση

Δημιουργείστε ένα νέο έργο συμπληρωματικής βελτιστοποίησης

Από το μενού αρχείων της Διαχείρισης Έργων επιλέξτε “Διαχείριση Έργων” -> “Νέο” -> “Έργο Συμπληρωματικής Βελτιστοποίησης”.

GRAddOpti001

Εμφανίζεται ένα παράθυρο με προεπιλογές έργου. Η δημιουργία ενός νέου έργου συμπληρωματικής βελτιστοποίησης λειτουργεί όπως η δημιουργία νέας κατασκευής.

Αφού εισάγετε τις προεπιλογές για το έργο, εμφανίζεται το παράθυρο της συμπληρωματικής βελτιστοποίησης.

Προσθέστε νέα στοιχεία βελτιστοποίησης

Μπορείτε να ορίσετε στοιχεία βελτιστοποίησης για κάθε προφίλ.

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για να προσθέσετε νέα προφίλ στη λίστα στα αριστερά σας.
1. Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” στη λίστα με προφίλ στα αριστερά
2. Πατήστε το πλήκτρο INSERT στο πληκτρολόγιο
3. Με δεξί κλικ του ποντικού, ανοίγει το μενού περιεχομένων και επιλέξτε “Νέο”

GRAddOpti002

Αφού προσθέσατε μία νέα εγγραφή, μπορείτε, στο δεξιό πλαίσιο διαλόγου, να επιλέξετε τον αριθμό προφίλ για το οποίο θα διεξαχθεί η βελτιστοποίηση.

Κάτω από τα “Μερικά Μήκη” εισάγετε την ποσότητα, το μήκος και τις κοπές.

Έχετε τρεις επιλογές για να προσθέσετε νέα μερικά μήκη:

1. Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη” στην κάτω δεξιά γωνία
2. Πατήστε το πλήκτρο INSERT στο πληκτρολόγιο
3. Με δεξί κλικ του ποντικού, ανοίγει το μενού περιεχομένων και επιλέξτε “Νέο”

Εμφανίζεται ένα παράθυρο εισαγωγής δεδομένων.

Για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή, πατήστε “Enter” ή “ΟΚ”. Αυτόματα εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο εισαγωγής. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής πατήστε “ESC” ή “Άκυρο”.

Πατήστε το πλήκτρο “Αποθήκευση” για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα βελτιστοποίησης.

Εισάγετε μερικά μήκη

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εισάγετε μερικά μήκη από αρχείο Excel ή από άλλο έργο.

Για να εισάγετε δεδομένα από ένα αρχείο Excel, πατήστε το βελάκι δίπλα από το πλήκτρο “Προσθήκη” και στη συνέχεια “Εισαγωγή από Αρχείο”.

GRAddOpti003

Για να εισάγετε δεδομένα από άλλο έργο, κλικ στην “Εισαγωγή από Έργο”.
Δημιουργείστε ένα νέο έργο συμπληρωματικής βελτιστοποίησης

Was this page helpful?