Βελτιστοποίηση 2D

Περιβάλλον Χρήστη για Βελτιστοποίηση 2D

Χρησιμοποιώντας τη Βελτιστοποίηση 2D, έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε την ανάλωση υλικού για φύλλα και πάνελ με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

GR2DOpti001

Κάτω από τις “Βασικές/Υπολλειματικές Επιφάνειες” εφανίζονται οι ποσότητες standard φύλλων για μικρά, μεσαία και μεγάλα μεγέθη.

Μπορείτε να εισάγετε διαφορετικά μεγέθη, π.χ. υλικό που έχετε σε στοκ.

Στην κάτω περιοχή “Επιφάνειες” μπορείτε να εισάγετε τα μεγέθη των φύλλων και πάνελ που θέλετε να δημιουργήσετε.

Εισάγετε και τροποποιείτε μεγέθη

Για να εισάγετε νέα μεγέθη, υπάρχουν τρεις δυνατότητες.
1. Κλικ στο πλήκτρο “Προσθήκη”
2. Πατήστε το πλήκτρο INSERT στο πληκτρολόγιο
3. Με δεξί κλικ του ποντικού, ανοίγει το μενού περιεχομένων και επιλέξτε “Νέο”

Εμφανίζεται ένα παράθυρο εισαγωγής δεδομένων. Για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή, πατήστε “Enter” ή “ΟΚ”. Αυτόματα εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο εισαγωγής. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής πατήστε “ESC” ή “Άκυρο”.

Για να τροποποιήσετε καταχωρήσεις, έχετε τρεις δυνατότητες:
1. Επιλέξτε την καταχώρηση και πατήστε το πλήκτρο “Επεξεργασία”
2. Διπλό κλικ απευθείας πάνω στην καταχώρηση
3. Δεξί κλικ με το ποντίκι και επιλέξτε από το μενού περιεχομένων την επιλογή “Επεξεργασία”

Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρήσεις, με τις παρακάτω επιλογές:
1. Επιλέξτε την καταχώρηση και πατήστε το πλήκτρο “Διαγραφή”
2. Πατήστε το πλήκτρο DEL στο πληκτρολόγιο
3. Δεξί κλικ με το ποντίκι και επιλέξτε από το μενού περιεχομένων την επιλογή “Διαγραφή”.

Φορτώστε / Αποθηκεύστε Έργα Βελτιστοποίησης

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε έργα και να ανοίγετε υπάρχοντα έργα.

Για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις σας, πατήστε το πλήκτρο “Αποθήκευση Έργου” στην κάτω αριστερή γωνία.

Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έργο, πατήστε το πλήκτρο “Άνοιγμα Έργου” και επιλέξτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να εισάγετε επιφάνειες από άλλα έργα ή από αρχεία CSV και XLS. Για αυτό, κάντε κλικ στο πλήκτρο “Εισαγωγή” και επιλέξτε “από Έργο” ή “από Αρχείο”.

GR2DOpti002

Τρέξτε τη Βελτιστοποίηση

Κλικ στο πλήκτρο “Βελτιστοποίηση”, στην κάτω αριστερή γωνία, για να ξεκινήσει η βελτιστοποίηση.

GR2DOpti003

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

GR2DOpti004

Εδώ ορίζετε τις ρυθμίσεις για τις εκτυπώσεις.

Πατήστε “OK” για να δημιουργηθεί η εκτύπωση Βελτιστοποίησης.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της βελτιστοποίησης, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο “Αλλαγή Ρυθμίσεων”.

GR2DOpti005

Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

GR2DOpti006

Εδώ τροποποιείτε το εύρος κοπής και το μέγεθος για τα χρήσιμα ρετάλια.