Εισαγωγή και Εξαγωγή Βάσεων Δεδομένων

Στην περιοχή “Service/Ενημέρωση” υπάρχει μία λειτουργία που επιτρέπει την εξαγωγή διαφόρων βάσεων δεδομένων.

Από το μενού “Service/Ενημέρωση” επιλέξτε “Αποθήκευση Βάσης Δεδομένων”.

DRImportDatabase1001

Επιλέξτε από τη λίστα τις βάσεις δεδομένων που επιθυμείτε να εξάγετε.

DRImportDatabase1002

Πατήστε “Εξαγωγή” για να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων ως αρχείο ODS.

DRImportDatabase1003

Για να εισάγετε αυτό το αρχείο σε έναν άλλο υπολογιστή, πηγαίνετε ξανά “Service/ Ενημέρωση” και αυτή τη φορά επιλέξτε “Ανάκτηση Βάσης Δεδομένων”.

DRImportDatabase1004

Επιλέξτε από το παράθυρο διαλόγου το αρχείο ODS που επιθυμείτε να εισάγετε.

Ανοίγει το παράθυρο εισαγωγής:

DRImportDatabase1005

Επιλέξτε, από τη λίστα, τον τύπο της βάσης δεδομένων που πρόκειται να εισαχθεί και πατήστε “Εισαγωγή”.