Δημιουργείστε μία Σύζευξη

Για να δημιουργήσετε μία Σύζευξη, κάνετε κλικ στη “Βάση Δεδομένων Συστήματος” → “Εισαγωγή Συστημάτων Προφίλ” → “Τεχνικά Στοιχεία Προφίλ” και επιλέξτε μία σειρά προφίλ.

DECouple

Πατήστε κάτω αριστερά “Αλλαγή Τύπου Προφίλ” και επιλέξτε “Συζεύξεις”.

DECouple2

Κλικ “OK” για να δημιουργήσετε μία νέα σύζευξη.

Σύζευξη με συνδυασμό κάσα-κάσα

Για να καταχωρήσετε μία σύζευξη κάσα-κάσα, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

DECouple3

1.)    Στο πεδίο 1 εισάγετε ένα όνομα για τη σύζευξη.

2.)    Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογείστε πρόσθετες πληροφορίες στο πεδίο 2.

3.)   Στο πεδίο 3 εισάγετε όλες τις κάσες που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με αυτή τη σύζευξη.

4.)   Στο πεδίο 4 ορίζετε τον αέρα μεταξύ των δύο εφαπτόμενων κασών. Μπορείτε άμεσα να ελέγχετε τις διαστάσεις που καταχωρείτε στην προεπισκόπηση κάτω αριστερά.

5.)   Στις περιοχές 5 και 6 (και επίσης στο κέντρο, στην περίπτωση τριπλής κάσας) μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή στεγάνωση της σύζευξης. Αυτοί οι κωδικοί πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένοι στην οικονομική βάση δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σχεδίων. Τα εξαρτήματα του συστήματος επικαιροποιούνται μέσω των ενημερώσεων της βάσης δεδομένων. Η ακριβής θέση καθορίζεται με τις τιμές DZ και DY. Εάν διαθέτετε το CAD module, μπορείτε, με δεξί κλικ στο κάτω αριστερό παράθυρο, να ορίσετε την μετατόπιση των σχεδίων.

Σύζευξη με κεντρικό προφίλ

Για τον τύπο σύζευξης με κεντρικό προφίλ, συνιστούμε να έχετε διαθέσιμη μία ελεύθερη άδεια CAD:

1.)          Τα βήματα 1 – 3 είναι ίδια με τα προηγούμενα.

2.)          Στο βήμα 4, μπορείτε να ορίσετε ένα κεντρικό προφίλ με το οποίο θα συνδεθούν τα προφίλ της σύζευξης. Ο κωδικός αυτού του προφίλ πρέπει επίσης να προϋπάρχει στη βάση δεδομένων με το αντίστοιχο σχέδιο. Δεδομένου ότι, το κεντρικό προφίλ χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην περίπτωση μίας πιο σύνθετης απεικόνισης ελαστικών, λαμαρίνας, κλπ, το αντίστοιχο σχέδιο πρέπει να έχει καταχωρηθεί, εκ των προτέρων, στα στοιχεία κωδικών συστήματος ως εικονικό (dummy).

3.)          Εφόσον το σχέδιο είναι εικονικό, πρέπει τα υλικά που απαιτούνται για τη λίστα τεμαχίων να καταχωρηθούν στην περιοχή 5, (διαχωρίζονται σε λάστιχα, βοηθητικά προφίλ  και συμληρωματικούς κωδικούς). Αφού δημιουργήσετε τη σύζευξη, παρακαλούμε να ελέγξετε, με τη βοήθεια μιας δοκιμαστικής κατασκευής, εάν τα απαιτούμενα υλικά εμφανίζονται στη σωστή ποσότητα και να διορθώσετε, εάν απαιτείται, τις καταχωρήσεις σας.

Was this page helpful?