Αρχική Σελίδα

Με την εκκίνηση του προγράμματος οδηγείστε στην αρχική σελίδα.

GR-2016-Startseite-001

Στην αριστερή στήλη θα βρείτε βασικές λειτουργίες για τη δημιουργία και επεξεργασία έργων και σχεδίων. Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται το ιστορικό των έργων. Βάση αυτού του ιστορικού μπορείτε να βλέπετε ποιά έργα ανοίχτηκαν πιο πρόσφατα. Κάνοντας κλικ πάνω σε ένα από αυτά τα έργα, το έργο ανοίγει στην προβολή έργου.

Στη δεξιά πλευρά με τα ορθογώνια εικονίδια θα βρείτε τις πιο συνήθεις βασικές λειτουργίες. Με αυτές, μπορείτε να δημιουργείτε νέα έργα, να ανοίγετε ήδη υπάρχοντα έργα και να ανοίγετε το CAD.

Με κλικ πάνω στο εικονίδιο “Βοήθεια” ή πατώντας στο πληκτρολόγιο “F1” οδηγείστε στην online βοήθεια του προγράμματος.

Στη “Στατική Προδιαστασιολόγηση” θα βρείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα για στατικούς υπολογισμούς. Περισσότερα για αυτό θα βρείτε στο κεφάλαιο Στατικά.

Με τη κυκλοφορία νέων εκδόσεων του προγράμματος θα σας ενημερώνουμε, από το “Ενημερωτικό Δελτίο”, σχετικά με τις νέες αλλαγές του προγράμματος.

Ενημερώσεις (Updates) που αφορούν το πρόγραμμα και τις βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες σε εσάς από το εικονίδιο “Ενημερώσεις”.

Was this page helpful?