Τεχνικές Πληροφορίες

Προσωρινό directory

Όταν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται, γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σε ένα προσωρινό directory, το οποίο είναι συγκεκριμένο για κάθε χρήστη. Αυτό το προσωρινό directory πρέπει να βρίσκεται τοπικά σε ένα σκληρό δίσκο και να διαθέτει τουλάχιστον 30GB ελεύθερης μνήμης.

Δεν συνιστάται η διαγραφή δεδομένων σε ένα προσωρινό directory. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι, σε περίπτωση διαγραφής, το πρόγραμμα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο να φορτώσει την επόμενη φορά που θα γίνει εκκίνηση του, προκειμένου να δημιουργήσει εκ νέου τα προσωρινά δεδομένα.

Άδεια χρήσης μέσω USB dongle μεμονωμένου χρήστη

Η άδεια χρήσης του προγράμματος σε ένα μεμονωμένο χρήστη δίνεται με ένα USB dongle, το οποίο παρέχεται από εμάς με την εγκατάσταση του προγράμματος.

Το dongle μεμονωμένου χρήστη συνδέεται απευθείας σε ένα PC.

Πρόσβαση σε ένα PC με συνδεδεμένο dongle, μέσω remote desktop, είναι αδύνατη.

Άδεια χρήσης μέσω server USB dongle

Τα Server dongles χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση αδειών σε δίκτυα.

Το πρόγραμμα ελέγχει το dongle χρησιμοποιώντας τις θύρες UDP/TCP 1947. Εάν το dongle και οι clients βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές διευθύνσεων IP, πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις για την προώθηση IP. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνείστε με την Υποστήριξη της Orgadata.

Όλες οι συσκευές που φέρουν ένα dongle απαιτούν ένα dongle driver. Μπορείτε να κατεβάσετε την τρέχουσα έκδοση του driver από εδώ: http://dongle.orgadata.com. Η υπηρεσία “Sentinel LDK License Manager” εγκαθίσταται από το driver setup και πρέπει πάντα να τρέχει στο background.

Σύνδεση Internet

Απαιτείται σύνδεση internet για updates, newsletters, ενεργοποίηση dongle, status reports, διαβίβαση σφαλμάτων και απομακρυσμένη βοήθεια.

Για να γίνει αυτό, απαιτούνται οι ακόλουθες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων:

Ελάχιστες απαιτήσεις Συνιστάται
Download 6,016 kbit/s 50,000 kbit/s
Upload 576 kbit/s 10,000 kbit/s

Ρυθμίσεις Firewall

Τα updates του προγράμματος διεξάγονται μέσω www.orgadataupdate.de (84.201.70.172) χρησιμοποιώντας τις θύρες FTP 21 και 11965.

Οι παθητικές θύρες FTP 50000 – 52000 απαιτούνται για downloads και uploads.

Στα τοπικά δίκτυα, τα server dongles επικοινωνούν μέσω των θυρών TCP και UDP 1947.

Σύνδεση Δικτύου

Η επεξεργασία δεδομένων σε περιβάλλον δικτύου, μέσω κοινής χρήσης δεδομένων, απαιτεί μία σταθερή σύνδεση δικτύου. Η ελάχιστη ταχύτητα θα πρέπει να είναι 100 Mbit/s (συνιστάται 1 Gbit/s).

Ασφάλεια Δεδομένων

Κατά τη δημιουργία backup, βεβαιωθείτε ότι αντιγράφονται όλοι οι φάκελοι του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποκαταλόγων.  Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωρινών directories.