با کمک تنظیمات پروژه زمان ساخت یک پوزیسیون ها را به حداقل برسانید. با این نرم افزار می توان تنظیمات پیش فرض برای یک پروژه انتخاب نمود. با انتخاب سیستم، رنگ و شیشه ها به عنوان پیش فرض، پس از انتخاب بازشوها مستقیماً می توانید کشیدن پوزیسیون را تکمیل کنید. برآورد، ضریب گذردهی حرارتی و اطلاعات استاندارد در دسترس شما قرار می گیرند.

در هنگام ساخت پروژه جدید، تنظیمات پیش فرض به صورت خودکار پروژه برای شما نمایان می شود. نرم افزار از این پیش فرض ها برای پیشبرد ساخت پوزیسیون جدید استفاده می کند.

در یک پروژه از پیش ساخته شده برای دستیابی به تنظیمات پیش فرض به مرکز پروژه بروید. در منوی بالا برروی “پروژه” > “تنظیمات پروژه” کلیک کنید. بخش های مختلفی در دسترس شما قرار خواهند گرفت.

 

استاتیک

می توانید در هنگام ساخت یک پوزیسیون پروفیل ها و شیشه ها را چک کنید. در تنظیمات پروژه تحلیل سازه را فعال نمایید و پارامتر های مورد نیاز را وارد کنید.

در هنگام ساخت پروژه جدید به صورت خودکار وارد صفحه تنظیمات استاتیکی می شوید.

در یک پروژه از پیش ساخته شده، در منوی بالا بر روی “پروژه” > “تنظیمات پروژه” > “استاتیک” کلیک کنید.

در بخش استاتیک اطلاعات بیشتری در مورد استاتیک خواهید یافت.

 

رنگ ها

در تنظیمات پروژه می توان رنگ ها را برای تمامی پروفیل های یک سیستم پروفیلی انتخاب کنید. این داده ها در زمان ساخت یک پوزیسیون به صورت خودکار اعمال می شوند.

در هنگام ساخت یک پروژه جدید تنظیمات رنگ ها به صورت خودکار به شما نشان داده می شود.

در یک پروژه از پیش ساخته شده، رد منوی بالا بر روی “پروژه” > “تنظیمات پروژه” > “رنگ ها” کلیک کنید.

سیستم پروفیلی را در بخش بالای پنجره نرم افزار انتخاب کنید. در زیر در بخش می توانید رنگ ها را مشخص کنید، تک رنگ یا دو رنگ. در زیر آن می توانید رنگ پروفیل های فریم، بازشوها و یراق آلات را انتخاب کنید.

در بخش پایین تر می توان رنگ ها را برای پروفیل ها یا آیتم های مختلف انتخاب کرد. این امکان وجود دارد که رنگ جایگزین هم انتخاب کنید. برروی لیست راست کلیک کرده و “ورودی جدید” را انتخاب کنید.

 

پرکننده ها

در تنظیمات پروژه برای پرکننده ها، می توان برای شیشه ها، پنل ها و جرجین بارها تا سه پیش فرض انتخاب کرد. زمانی که برای هرکدام یک پیش فرض انتخاب کنید در هنگام ساخت یک پوزیسیون به صورت خودکار انتخاب می شود. در زمان انتخاب بیش از یک یک پیش فرض، گزینه مورد نظر از شما پرسیده خواهد شد.

در هنگام ساخت یک پروژه جدید تنظیمات پرکننده ها به صورت خودکار به شما نشان داده می شود.

در یک پروژه از پیش ساخته شده، رد منوی بالا بر روی “پروژه” > “تنظیمات پروژه” > “پرکننده ها” کلیک کنید.

در بخش پایین تر می توان رنگ را برای پرکننده ها انتخاب کرد. این امکان وجود دارد که رنگ جایگزین هم انتخاب کنید. برروی لیست راست کلیک کرده و “ورودی جدید” را انتخاب کنید.

توجه: این رنگ تنها برای نشان دادن بهتر پرکننده می باشد و در گزارشات و برآورد تغییری ایجاد نخواهد کرد.

 

اطلاعات استاندارد CE

بخش زیادی از کارهای معمول روزانه پیدا کردن آیتم ها و سیستم هایی برای ساخت یک پوزیسیون می باشد. شما می توانید با وارد کردن این در بخش اطلاعات CE این اطلاعات را به صورت پیش فرض در اختیار داشته باشید.

در هنگام ساخت یک پروژه جدید تنظیمات اطلاعات CE به صورت خودکار به شما نشان داده می شود.

در یک پروژه از پیش ساخته شده، رد منوی بالا بر روی “پروژه” > “تنظیمات پروژه” > “اطلاعات CE” کلیک کنید.

در این بخش می توان اطلاعات CE را وارد نمود. در سمت چپ می توان بین گزینه های “پنجره” ، “در” و “کرتین وال” یکی را انتخاب کرد.

در زمان وارد سازی المان ها، اطلاعات وارد شده در ستون سمت راست “اطلاعات پروژه” نشان داده می شود.

در مورد اطلاعات CE در بخش مقررات ساخت و ساز بیشتر بخوانید.

 

متفرقه

با واردسازی دیگر تنظیمات پروژه می توان یک سیستم استاندارد با زیر مجموعه و پکیج برای واردسازی المان ها معرفی نمود. با فعال کردن گزینه “پیشنهاد زمان” نرم افزار از زمان وارد شده استفاده می کند و زمان ساخت پوزیسیون را به شما پیشنهاد می دهد.

اطلاعات بیشتر راجع به این مبحث را در بخش ساعت کار بخوانید.

در بخش پایین تر می توان رنگ یک مقطع دیوار انتخاب کرد که برای تمام پوزیسیون های این پروژه اعمال شود. اطلاعات بیشتر راجع به این مبحث را در بخش مقطع دیوار بخوانید.

همچنین شما این امکان را دارید که متغیر های یک پروژه را انتخاب نمایید. اطلاعات بیشتر راجع به این مبحث را در بخش متغیرهای پروژه بخوانید.

در هنگام ساخت یک پروژه جدید تنظیمات متفرقه به صورت خودکار به شما نشان داده می شود.

در یک پروژه از پیش ساخته شده، رد منوی بالا بر روی “پروژه” > “تنظیمات پروژه” > “متفرقه” کلیک کنید.

 

تنظیمات سیستم

برای دسترسی به تنظیمات سیستم در صفحه مرکز پروژه برروی “پروژه”> “تنظیمات پروژه”>”تنظیمات سیستم” کلیک کنید.

 

نمایش آیتم در تنظیمات سیستم

در زمان انتخاب پیش فرض سیستم آیتم ها به صورت گرافیکی نشان داده می شوند. اطلاعات تکمیلی مانند موجود بودن آیتم در انبار نمایش داده می شود.

در صورتی که آیتم در انبار موجود نباشد، یک مثلث اخطار زرد رنگ در مقابل آیتم نشان داده می شود. برای دیدن اطلاعات نشانگر ماوس را برروی مثلث زرد دنگ ببرید.

استفاده از تنظیمات سیستم در زمان تغییر سیستم ها

زمانی که می خواهید یک پوزیسیون را با چند سیستم پروفیل گوناگون پیشنهاد دهید می توانید از گزینه “تغییر سیستم” استفده کنید.

تنظیمات پیش فرض سیستم به صورت خودکار بر پوزیسیون جدید اعمال می شود.

برروی پوزیسیون کلیک راست کنید و از منوی باز شده “ویرایش” > “تغییر سیستم” را انتخاب کنید.

یک سیستم انتخاب کنید و گزینه “اعمال تنظیمات سیستم” را فعال کنید.

 

پیش فرض کلی

در کنار پیش فرض های پروژه می توان پیش فرض های کلی را نیز تعیین کرد. این پیش فرض ها به صورت خودکار بر تمام پروژه ها اعمال می شوند. کاربر می تواند پیش فرض های پروژه را نیز اعمال کند. تنظیمات کلی برروی تنظیمات پروژه تاثیری نخواهند داشت و تنها زمانی که پیش فرضی انتخاب نشده است اعمال می شوند.

تنظیمات کلی را می توان در مرکز پروژه در منوی فایل از مسیر “دیتابیس کاربر” > “تنظیمات کلی” وارد یا ویرایش نمود.