هم اکنون این امکان را دارید که برای چند پروژه، چند پنجره نرم افزار را به طور همزمان اجرا کنید. این عمل زمانی که شما برای مثال از دو صفحه نمایش استفاده می کنید به کمک شما می آید.

برای مثال می توانید برروی یک صفحه نمایش واردسازی المان ها را باز کنید و یک نقشه را کپی کنید و در صفحه نمایش دیگر CAD را باز کنید و نقشه را در آن وارد کنید.

001

همچنین می توانید چندیدن پوزیسیون را همزمان بازکنید و اطلاعات مختلف همانند بازشوها، آیتم های اضافه،پرکننده ها، یراق آلات و غیره را با استفاده از کلیک راست کپی کنید.

002