تنظیمات پروژه

 با کمک تنظیمات پروژه زمان ساخت یک پوزیسیون ها را به حداقل برسانید. با این نرم افزار می توان تنظیمات پیش فرض برای یک پروژه انتخاب نمود. با انتخاب سیستم، رنگ و شیشه ها به عنوان پیش فرض، پس از انتخاب بازشوها مستقیماً می توانید کشیدن پوزیسیون را تکمیل کنید. [...]

چهارشنبه, ۲۸. بهمن ۱۳۹۴|Allgemein|

استفاده از چند پنجره نرم افزار به طور همزمان

هم اکنون این امکان را دارید که برای چند پروژه، چند پنجره نرم افزار را به طور همزمان اجرا کنید. این عمل زمانی که شما برای مثال از دو صفحه نمایش استفاده می کنید به کمک شما می آید.برای مثال می توانید برروی یک صفحه نمایش واردسازی المان ها را [...]

دوشنبه, ۱۳. بهمن ۱۳۹۳|Allgemein|

نوار ابزار در CAD

ماژول CAD ارتقاء پیدا کرده و هم اکنون قابل تنظیم می باشد. برای هر عملی یک آیکون تعیین شده است. شما می توانید آنها را به طور دلخواه در کنار هم بگذارید و جا به جا کنید و آنها را بر اساس عادت های خود جانمایی کنید... 

دوشنبه, ۶. بهمن ۱۳۹۳|Allgemein|