Řešení klient-server

Řešení klient-server doporučujeme, má-li být program sdílen více klienty z centrálního úložiště. Pak je vyžadována jen jedna instalace programu na serveru.

Pro klientská PC platí následující systémové požadavky >

Pro server platí následující systémové požadavky:

Minimální požadavky
Operační systém: Windows Server 2012 R2
NET Framework od verze 4.5.2

Poznámka!
Program je při dodržení našich hardwarových požadavků samozřejmě plně funkční. Pro zvýšení rychlosti práce Vám ale doporučujeme použití SSD pevných disků, které jsou znatelně rychlejší než obvyklé HDD.

Program je licencován serverovým USB-klíčem, který obdržíte společně s instalací. USB-klíč musí být zasunut do serveru před zahájením instalace. Ovladač klíče je instalován standardně při instalaci programu.

Po instalaci vyžadují klienti trvalé spojení se serverovým USB-klíčem a se složkou programu.

Server poskytuje klientům program prostřednictvím síťového sdílení.

Pro síťové sdílení je požadováno označení disku písmenem (např. namísto \\Server\Logikal\ musí být L:\Logikal\ )

Zpracování dat během práce s programem probíhá ve složce s dočasnými soubory příslušné jednotlivým uživatelům. Tato složka s dočasnými soubory se musí nacházet na pevném disku klienta a musí být dostupných nejméně 30 GB volného místa.

Složka s dočasnými soubory se od programové verze 11.2 nachází pod
{disk}:\Users\{username}\AppData\Local\OFCAS\…

Ve složce programu a složce s dočasnými soubory musí mít uživatel Windows práva číst, zapisovat a měnit.

Pro pravidelné aktualizace, podporu a online nápovědu potřebujete připojení k internetu.

Další technické podrobnosti naleznete pod „Technické informace“.