Zdvižně-/posuvné dveře s 90° rohem

Moderní budovy se vyznačují intenzivním vztahem mezi venkem a vnitřkem skrz velké prosklené plochy.

Oblíbeným motivem jsou zdvižně-posuvné dveře sbíhající se v 90° rohu.

LogiKal 11.4 Vás podporuje i u těchto konstrukčních variant.

Mějte prosím v patrnosti, že dostupnost této funkce je závislá na profilovém systému.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

V zadání prvku vytvořte pozici v profilové sérii, která podporuje 90° rohy u zdvižně-posuvných prvků.

Zadejte rastr s příslušnými rozměry a dvěma poli na šířku.

Klikněte ve sloupci příkazů vlevo na “Roh ZdvPosDv”. (vizte bod 1 na obrázku).

Vyberte profil pro 90° úhel (vizte bod 2 na obrázku).

Klikněte na tlačítko “Roh ZdvPosDv “. (vizte bod 3 na obrázku).

V následujícím okně zvolte možnost “venkovní roh”. (vizte bod 4 na obrázku).

Potvrďte zadání kliknutím na OK.

Klikněte na tlačítko “Zavřít” vpravo dole (vizte bod 5 na obrázku)

Ze zadání rastru přejděte do masky “Prvek”.

Vyskočí okno, v němž do polí “Počet křídel” a “Počet kolejnic” zadáte hodnotu “2”.

V následujícím okně určíte směr křídel.

Nastavte volby tak, jak je zobrazeno v obrázku nad tímto řádkem.

Vyskočí okno, v němž do polí “Počet křídel” a “Počet kolejnic” zadáte hodnotu “2”.

V následujícím okně určíte směr křídel.

Nastavte volby tak, jak je zobrazeno v obrázku nad tímto řádkem.

Dále zadejte všechny profily a artikly jako obvykle. Řez takovou konstrukcí bude vypadat podobně, jako na obrázku níže.