Ventilační křídlo

Oblíbený prvek moderní architektury jsou svislá a vodorovná ventilační křídla.

Vedle již zažitých svislých ventilačních křídel Vám nyní LogiKal nabízí také vodorovná ventilační křídla jako samostatný druh otvírky.

Přitom pro Vás LogiKal automaticky upraví konstrukci na dodávanou šířku ventilačního křídla, takže úplně odpadají náročné výpočty potřebných rozměrů Vaší konstrukce.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

V prvním kroku založíte v zadání prvku pozici s nejméně dvěma poli na výšku.

Aby byl možný automatický výpočet konstrukčních rozměrů, musí být výška pole, které má být rozšířeno pro správné vypočtení rozměru pole s ventilačním křídlem, při zadání rastru nastavena na „automaticky“.

Ve výběru otvírek máte dostupné dvě nové ikonky.

Pro zadání ventilačního křídla do pole klikněte vlevo na symbol otvírky.

Zobrazení řezu kolmé k ventilačnímu křídlu bude automaticky aktualizováno.