Únikové dveře

Výroba únikových dveří Vás a Vaše spolupracovníky staví před nové výzvy.

Normy a zákony musejí být zohledňovány. Prohlášení o vlastnostech, certifikace a prohlášení o shodě mají zaručit, že všechny jakostní charakteristiky odpovídají zadání. To ale vůbec nemusí být náročné. Protože my jsme se zamysleli, jak Vám v této věci život trochu zjednodušit.

Na základě norem pro nouzové (EN 179) a panikové (EN 1125) dveře Vám LogiKal nabízí promyšlené nástroje, jež Vám pomohou se při návrhu držet v rámci předpisů.

LogiKal Vám pomůže i s tématem certifikace, zkušebny a čísla certifikátů je možno přednastavit.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

V zadání prvku vytvořte dveřní pozici.

Při výběru otvírek zvolte požadovaný směr otevírání.

Vyskočí okno programu s nastaveními druhu křídla

Pod „Úniková funkce“ zvolte směr a druh únikové funkce.

Kliknutím na OK potvrďte Vaše zadání.

Na výkresu pozice je nyní zobrazen odpovídající symbol únikových dveří.

Zelená šipka v řezu znázorňuje směr úniku.

Certifikace

Únikové dveře i protipožární prvky podléhají certifikaci. V globálních předvolbách naleznete v oddílu Data pro CE možnosti pro zadání zkušebny a certifikátu. Tyto údaje jsou automaticky převzaty do prohlášení o vlastnostech a CE označení. Více se k tomuto tématu dozvíte v příručce v kapitole Certifikace.