Převzetí rastru z jiných pozic

Do zadání rastru byla přidána malá, ale velmi užitečná funkce.

Ve verzi 11.4 nyní můžete přebírat rastrové modely z jiné pozice.

Zejména u složitých pozic to znamená skutečnou úsporu času.

Několika málo kliky můžete převzít rastr z jiné pozice.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

V zadání rastru klikněte na „Jako jiná pozice“.

Vyberte pozici, z níž chcete převzít rastr, a klikněte na tlačítko „Vybrat pozici“.

Do zadání rastru bude vložen čistý rastrový model bez otvírek a zadání profilů.

S ním můžete dále pracovat jako obvykle.