Napojení na podlahu: práh jako profil

Mnozí z Vás na to čekali. Díky Vaší zpětné vazbě jsme mohli zadání napojení na podlahu ještě lépe přizpůsobit Vašim potřebám.

Zvláštní konstrukce, jako např. bezbariérové přístupy, je od verze 11.4 možno konstruovat a připravovat do výroby znatelně jednodušeji a pružněji.

LogiKal chápe práh jako profil, automaticky použije opracování pro rozvorové tyče aj. a umožní přidání spodní konstrukce a vlastních opracování na prahový profil.

Tak dosáhnete nejvyšší možné pružnosti návrhu a ušetříte čas.

Mějte prosím v patrnosti, že dostupnost této funkce záleží na použitém profilovém systému.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

V Zadání prvku založte dveře.

Prahové profily se odteď vybírají jako jakýkoli jiný profil.

Po výběru prahového profilu vyberte řešení spodního profilu křídla.

Nyní můžete prahy i rozšiřovat.

Klikněte pravým tlačítkem myši na práh. Z kontextového menu zvolte „Nové“ > „Rozšíření“.