Vlastní nabídkové texty u okenních kování

Díky Vaší zpětné vazbě jsme mohli vylepšit zadávání nabídkových textů u okenních kování.

Nyní je můžete ještě lépe přizpůsobovat Vašim potřebám.

Pro Vás to znamená znatelně lepší znázornění informací ve Vašich nabídkách.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

Klikněte v souborovém menu na “NASTAVENÍ” > “Nabídka”.

Dvojklikem vyberte v seznamu položku “Okenní kování/Posuvné prvky” a pod „Layout“ zvolte možnost “Info o artiklu”.

V dalším kroku přejděte do Vlastní databáze. Klikněte v souborovém menu na “VLASTNÍ DATABÁZE” > “Zadání sérií” a zvolte “Okenní kování”.

V přehledu vyberte dvojklikem sadu okenního kování.

Do pole “Nabídkový text” zapište text, který má být v nabídkách uváděn u okenního kování, a uložte zadání.

V přehledu nabídkových cen a textů i v reportu nabídky se nyní u okenního kování automaticky zobrazuje Váš upravený nabídkový text.