Vlastní nabídkové texty u napojení na podlahu

Díky Vaší zpětné vazbě jsme mohli vylepšit zadávání nabídkových textů u napojení na podlahu.

Ty si nyní můžete ještě lépe přizpůsobovat Vašim potřebám.

Pro Vás to znamená znatelně vylepšené znázornění informací ve Vaší nabídce.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

Klikněte v souborovém menu na “NASTAVENÍ” > “Nabídka”.

Ze seznamu dvojklikem vyberte položku “Napojení na podlahu” a pod “Layout” zvolte možnost “Info o artiklu”.

V dalším kroku přejděte do Vlastní databáze. Klikněte v souborovém menu na “VLASTNÍ DATABÁZE” > “Zadání sérií” a zvolte “Napojení na podlahu”.

Ze seznamu dvojklikem vyberte sérii s použitým napojením na podlahu.

Do pole “Nabídkový text” zapište text, který má být v nabídkách uváděn u napojení na podlahu, a uložte Vaše zadání.

V přehledu nabídkových cen a textů i v reportu nabídky se nyní u napojení na podlahu automaticky zobrazuje Váš upravený nabídkový text.