Vícenásobné zadání pevných-/posuvných kotev v pravidelných odstupech

Čas můžete skutečně uspořit díky rozšíření funkce pro pevné a posuvné fasádní kotvy.

Pokud stavební situace fasády umožňuje pravidelné rozmístění kotevních bodů po podlažích, nechají se s LogiKalem 11.4 kotevní body sloupků nastavit v jednom kroku.

Na následujících řádcích Vám objasníme, jak můžete používat tuto funkci.

V zadání prvku vytvořte fasádní pozici.

V masce Prvek klikněte na „Pevná/posuvná kotva“.

V následujícím okně klikněte na “Vícenásobně”.

Určete základnu pro polohování kotvy, zadejte vzájemný odstup kotev a zvolte druh kotvy.

Kotvy byly umístěny pravidelně po výšce pozice.