Verze 9.0

Úvodní strana

Novinky na úvodní straně

Ať novinky v programu nebo akce kolem různých modulů LogiKalu, jedním kliknutím je máte na Vašem psacím stole.

Náš kalendář akci a telegraf novinek jsou nyní k dispozici při každém startu LogiKalu. Hned víte o nejnovějších termínech a místech našich školení, workshopů a webinářů.

CZ-Newsletter9-001

Správa projektů

Archivace projektů

Máte ve správě projektů příliš mnoho projektů a chtěli byste zvýšit přehlednost?

Odteď máte možnost projekty archivovat. Tyto projekty budou chráněny proti úpravám a nebudou zobrazovány ve Správě projektů, zůstávají ale plně zachovány v projektové struktuře LogiKalu a tedy i ve Vaší koncepci ukládání. Zobrazení archivovaných projektů můžete přirozeně kdykoliv znovu zapnout.

Takhle to funguje

Klikněte pravým tlačítkem myši na projekt a vyberte „Archivovat projekt“. Zobrazení archivovaného projektu bude vypnuto.

CZ-Newsletter9-002

Chcete-li zobrazit archivované projekty, klikněte pravým tlačítkem myši v seznamu projektů a vyberte “Zobrazit archivované projekty “. Tyto projekty pak budou zobrazeny šedým písmem.

CZ-Newsletter9-003

Pro oživení archivovaného projektu klikněte na příslušný zašedlý projekt a zvolte funkci „Oživit projekt“.

CZ-Newsletter9-004

Předvolby sérií

Náhled prvku v předvolbách série

Nastavení předvoleb sérií bylo znatelně ulehčeno.

Při výběru přednastavení dostanete nyní pomoc, na niž jste zvyklí z výběru artiklů při zadávání prvků. Artikly a údaje jsou graficky znázorněny a navíc obdržíte informace, jeslti se jedná např. o skladový nebo opravný artikl.

Je-li artikl označený výrobcem jako opravný artikl nebo že není skladem, bude za číslem artiklu zobrazen žlutý varovný trojúhelník. Pro podrobné informace přes něj přejeďte kurzorem myši.

Tak budete pro Váš projekt vybírat vhodné artikly už při zadávání předvoleb sérií ještě bezpěčněji.

Takhle to funguje

Pro dosažení předvoleb sérií klikněte v souborovém menu projektového centra na “Projekt” -> “Předvolby projektu” –> “Nastavení sérií”. Zde můžete vybrat artikly.

CZ-Newsletter9-005

Převzetí předvoleb série při změně série

Velice užitečná nová funkce je k dispozici pro možnost ještě rychlejší reakce na změnu požadavků zadavatele Vaší zakázky.

Pokud chcete nabídnout prvek v jiné sérii, než v jaké byl vytvořen, můžete užít známou funkci “Změna série”. Přitom se převezme geometrie a další vlastnosti prvku a prvek je vytvořen v nové sérii.

Novinkou je, že máte možnost si zvolit, zda mají být předvolby série při této změně brány v potaz. Pokud rozhodnete, že ano, bude prvek na základě těchto předvoleb zadán bezmála automaticky. U projektů s mnoha pozicemi to pro Vás znamená znatelnou časovou úsporu.

Takhle to funguje

Klikněte pravým tlačítkem myši na pozici a z kontextového menu vyberte “Upravit” -> “Změna série”.

CZ-Newsletter9-006

CZ-Newsletter9-007

Vyberte novou sérii a zaškrtněte volbu “Použít předvolby série”.

 

Zadání CE-dat jakožto projektových předvoleb

Patří již ke každodenní rutině, že ve výkazu výměr jsou určené vlastnosti, jež Vaše prvky musí splňovat. Předvolby těchto parametrů můžete nyní zadat do projektových předvoleb v části CE-data. Vyhodnocení CE-dat bude okamžitě a přehledně zobrazeno jako srovnání parametrů vašich okenních, dveřních nebo fasádních prvků s požadovanými parametry. Tak můžete v LogiKalu rychle a přímo srovnávat a v případě potřeby i přizpůsobovat.

Takhle to funguje

Při vytváření nového projektu se dostanete automaticky do předvoleb CE dat.

U stávajících projektů se do tohoto okna dostanete z projektového centra přes souborové menu “Projekt” -> “Předvolby projektu” -> “CE data”.

Zde nyní můžete zadat CE data. Vlevo můžete přecházet mezi záložkami “Okna”, “Dveře” a “Fasády”.

CZ-Newsletter9-008

Zde zadané údaje budou později zobrazeny při vyšetřování CE dat vpravo ve sloupci “Předvolby projektu”.

CZ-Newsletter9-009

Zadání prvku

Současné užívání více oken programu

Patří již ke každodenní rutině, že ve výkazu výměr jsou určené vlastnosti, jež Vaše prvky musí splňovat. Předvolby těchto parametrů můžete nyní zadat do projektových předvoleb v části CE-data. Vyhodnocení CE-dat bude okamžitě a přehledně zobrazeno jako srovnání parametrů vašich okenních, dveřních nebo fasádních prvků s požadovanými parametry. Tak můžete v LogiKalu rychle a přímo srovnávat a v případě potřeby i přizpůsobovat.

Takhle to funguje

Při vytváření nového projektu se dostanete automaticky do předvoleb CE dat.

U stávajících projektů se do tohoto okna dostanete z projektového centra přes souborové menu “Projekt” -> “Předvolby projektu” -> “CE data”.

Zde nyní můžete zadat CE data. Vlevo můžete přecházet mezi záložkami “Okna”, “Dveře” a “Fasády”.

CZ-Newsletter9-008

Zde zadané údaje budou později zobrazeny při vyšetřování CE dat vpravo ve sloupci “Předvolby projektu”.

CZ-Newsletter9-009

Infotext Zpět a Znovu

Malá, ale šikovná funkce, která Vám usnadní přehled nad naposled provedenými změnami Vaší konstrukce. Takže i v případě chvilkové nepozornosti hned víte, byla-li požadovaná změna již provedena.

Takhle to funguje

Přejezd myši nad tlačítkem “Zpět” Vám ukáže naposled provedenou změnu.

Stejně tak můžete přejezdem myši nad tlačítkem “Znovu” ihned spatřit, který předtím vrácený krok má být opět proveden.

CZ-Newsletter9-011

Variabilní celoskleněné rohy + hodnoty psí

Prvky s 90° skleněnými rohy náleží ke koloritu Vašeho i našeho všedního dne. Žádnou vzácností už není požadavek na nepravoúhlý skleněný roh. A u těchto celoskleněných rohů potřebujete přirozeně i hodnoty prostupu tepla. Variabilní celoskleněné rohy budete nyní moci při Vaší každodenní práci uchopit rychle, bezpečně a spolehlivě.

Pro celoskleněné rohy jsou k dispozici dvě nové varianty řešení rohu:

  1. “Symetrický bez stupňového skla”
  2. “Symetrický se stupňovým sklem”

CZ-Newsletter9-013

 

Takhle to funguje

K provedení skleněného řešení rohu klikněte při zadávání prvku v masce “Rastr” vlevo na “Celoskleněné rohy”.

Vyberte patřičný sloupek, kde má být umístěn celoskleněný roh a klikněte na tlačítko “Zalomit” vpravo dole.

V následujícím okně můžete v poli “Provedení celoskleněného rohu” vybrat nové řešení rohu.

CZ-Newsletter9-012

Doplňující informace

U celoskleněných rohů je nyní vyšetřena i hodnota součinitele psí.

CZ-Newsletter9-014

Barva ohýbaných profilů v otvírkách

Pro ještě jednodušší a svobodnější tváření prvků se nyní nechá zadat ohýbaným profilům zvláštní barva. Tak můžete vyjít vstříc přáním zadavatele i s barevným provedením zvláštních prvků.

Takhle to funguje

V masce „Rastr“ jste zadali oblouk. V masce “Prvek” klikněte na “Otvírková data” a v poli “Oblouk” vyberte požadovanou povrchovou úpravu.

CZ-Newsletter9-015

CZ-Newsletter9-016

Napojení na zeď s opracováními

Představte si, že už během zadávání přidáte k oknu v masce napojení na zeď opracování např. pro montáž.

Takže sáhnete po již založených opracováních nebo na místě vytvoříte nová. Např. montážní otvory pro různé velikosti prvků můžete umístit poloautomaticky výběrem odpovídajícího CAD-výkresu. Tak můžete Vaše prvky vytvořit úplně se všemi napojeními, příslušenstvím a opracováními v jednom kroku a ušetřit tak znatelně čas i síly.

Takhle to funguje

V CADu se nacházejí dvě nové ikonky “Přidat opracování ” a “Importovat opracování”. Těmito dvěma tlačítky můžete vybrat opracování a přidat je ve výkrese k napojení na zeď.

CZ-Newsletter9-023

 

CZ-Newsletter9-024

Skutečné tloušťky vícevrstvých skel s fólií

Pro hladký průběh montáže jsou správné zasklívací lišty a těsnění bezpodmínečnou nutností. Proto je důležité, abyste při objednávce vícevrstvých skel brali v potaz vliv tloušťky fólie. Přichystali jsme Vám možnost se tím řídit už při zadávání zasklení.

Takhle to funguje

V zadání zasklení naleznete nyní pod “Tloušťkou výplně” jak nominální, tak celkovou tloušťku včetně fólie.

CZ-Newsletter9-025

Oblíbené v zasklení

Pro lehčí a snazší výběr skel můžete nyní ve výběru zasklení založit Oblíbené, jak jste již zvyklí z jiných výběrů artiklů.

Takhle to funguje

Vyberte požadované sklo a klikněte na tlačítko “Přidat k oblíbeným “.

Od toho okamžiku budete mít danou výplň k dispozici ve výběrovém seznamu nahoře.

CZ-Newsletter9-026

Statika trojskla

Ještě větší jistotu při projektování Vám přinese výpočet statiky i pro trojskla. Informace o napětí a průhybu skla máte vždy po ruce.

Takhle to funguje

Zasklete pozici. Vpravo dole v oddílu Informace klikněte na modře označený podtržený text, objeví se okno s vypočítanými údaji.

CZ-Newsletter9-027

Přirážka za délku strany u skel

Často a právě u skel velkých rozměrů musíte k ceně skla připočítávat přirážky, které se vztahují k nadměrné délce strany tabule.

Proto byla definice skla rozšířena o možnost zadání přirážky za délku strany, aby mohly být brány v potaz procentuální přirážky, které Váš dodavatel skla při nadměrných délkách stran připočítává.

Tato volba je k dispozici u všech druhů výplní.

Takhle to funguje

Klikněte například v souborovém menu projektového centra na “Projekt” a vyberte v “Projektových artiklech” položku “Projektové sklo”.

Na záložce “Kalkulace” naleznete v oddílu “Příplatky” pole s označením “Procent (Nadměrná délka)”.

CZ-Newsletter9-028

Meziskelní rámeček

Založili jsme pro Vás nejrozšířenější meziskelní rámečky různých výrobců, abyste mohli jednoduchým výběrem správného meziskelního rámečku zahrnout do výpočtu odpovídající hodnotu psí. U určitých prvků tak dosáhnete značně lepších hodnot. Standardní hodnoty psí založené v LogiKalu pro spojení okrajů skla odpovídají normě. Výpočet hodnoty psí proběhne automaticky v závislosti na druhu konstrukce (okno/dveře nebo fasáda), na tloušťce skla (tloušťky vnitřní/střední/vnější tabule) a na skladbě skla.

Takhle to funguje

V souborovém menu projektového centra zvolte “Projekt” -> “Projektové artikly” -> “Projektová skla”.

Na záložce “Všeobecné” můžete rámečky vybírat v poli “Typ rámečku”. Na náhledu vidíte nejdůležitější detaily rámečku.

CZ-Newsletter9-029

Konfigurátory

Vedle dveřních výplní Rodenberg, které se již v LogiKalu nechají vybírat a nastavovat, máte nyní k dispozici i generátory výplní výrobců Esco a Obuk. Pomocí těchto konfigurátorů můžete nyní v LogiKalu prvky vchodových dveří včetně zpodobněné dveřní výplně zpracovávat, nabízet i vyrábět. Výplně pak můžete objednávat přímo u příslušného výrobce. Barevná koncepce dveří, technický výraz výplně (upnutá zasklívacími lištami, jedno- nebo oboustranně překrývající křídlo) a všechny dodatečné změny rozměrů jsou takto správně a komplexně přejaty do konfigurace výplně. V nabídce se dveře objeví s věrohodným zobrazením výplně.

Konfigurátor dveřních výplní Esco

Konfigurátor deřních výplní Esco je nyní integrován přímo do zadávání zasklení.

S touto novou funkcí máte nyní k dispozici všechna technická i obchodní data tohoto výrobce dveřních výplní rychle, spolehlivě a napřímo.

V masce Zasklení mezi Výplněmi vyberete „Dveřní výplně Esco“ a dostanete se tak přímo na online-konfigurátor. Zde se pohybujete v prostředí Esco-konfigurátoru a „konstruujete“ Váš „panel na zakázku“.

Takhle to funguje

V náhledu pozice vyberte dveřní pole a z výběru “Výplň” zvolte “Dveřní výplně Esco”.

CZ-Newsletter9-030

Otevře se konfigurátor dveřních výplní Esco.

CZ-Newsletter9-031

Vyberte dveřní výplň a její vlastnosti. Vpravo dole klikněte na tlačítko “Weiter” („Další“), abyste se dostali do dalšího zadávacího okna.

CZ-Newsletter9-032

Jakmile je dveřní výplň nakonfigurována, předáte technické a obchodní data nazpět do Logikalu, kde budou integrována do prvku.

Pokud byste měli zájem o používání tohoto online-konfigurátoru, obraťte se prosím na zákaznický servis Esco.

Konfigurátor dveřních výplní Obuk

Konfigurátor deřních výplní Obuk je nyní integrován přímo do zadávání zasklení.

S touto novou funkcí máte nyní k dispozici všechna technická i obchodní data tohoto výrobce dveřních výplní rychle, spolehlivě a napřímo.

V masce Zasklení mezi Výplněmi vyberete „Dveřní výplně Obuk“ a dostanete se tak přímo na online-konfigurátor. Zde se pohybujete v prostředí Obuk-konfigurátoru a „konstruujete“ Váš „panel na zakázku“.

Takhle to funguje

V náhledu pozice vyberte dveřní pole a z výběru “Výplň” zvolte “Dveřní výplně Obuk”.

CZ-Newsletter9-033

Otevře se konfigurátor dveřních výplní Obuk.

CZ-Newsletter9-034

Vyberte výplň a její vlastnosti. Následně klikněte na ikonku Uložit při horním okraji, načež se vrátíte do LogiKalu.

CZ-Newsletter9-035

Jakmile je dveřní výplň nakonfigurována, předáte technické a obchodní data nazpět do Logikalu, kde budou integrována do prvku.

Pokud byste měli zájem o používání tohoto online-konfigurátoru, obraťte se prosím na zákaznický servis Obuk.

Venkovní žaluzie Warema

V LogiKalu můžete nyní zadat přímo do pozice i venkovní žaluzie Warema.

Takhle to funguje

V masce “Prvek” zvolte funkci “Venkovní žaluzie”.

V náhledu pozice zvolte pole a klikněte na tlačítko “Převzít”.

CZ-Newsletter9-036

Otevře se konfigurátor Warema. Zde můžete zadat venkovní žaluzie.

Po zadání klikněte dole na OK a zavřete okno.

CZ-Newsletter9-037

Při pohledu zvenku budou nyní v LogiKalu zobrazeny venkovní žaluzie.

CZ-Newsletter9-038

Flachglas Markenkreis

Rozmanitost funkčních skel nejrůznějších dodavatelů je stále větší a větší. Proto je nasnadě potřeba řešení, jež umožní technické údaje skel od výrobce přímo přiřadit výplni. Tak můžete plynule pokračovat v práci a časově náročné poptávky výrobce nebo dodavatele skla náleží minulosti.

Takhle to funguje

V souborovém menu projektového centra vyhledejte “Projekt” a dále “Projektové artikly” a “Projektová skla”. V dolním části najdete tlačítko “Import z”. Zde zvolíte “Flachglas”.

CZ-Newsletter9-039

Automaticky se dostanete do prostředí Flachglas Markenkreis, můžete si prohlédnout detaily různých skel a naimportovat je do LogiKalu.

CZ-Newsletter9-040

Řez prvkem

Výkresy řezů prvků jsou ukládány

Velká výhoda této novinky je, že jak počátek a konec čáry řezu, tak také umístění všech výkresových prvků v tiskové masce je ukládáno automaticky pro každou pozici jsou k dispozici pokaždé při novém vyvolání Řezu prvkem. CZ-Newsletter9-042

Automatické zobrazení řezů v řezu prvkem

Zobrazení řezu v Řezu prvkem bylo ještě urychleno. Poloha vodorovného a svislého řezu ze zadávání prvku totiž při vyvolání Řezu prvkem slouží jako poloha pro automaticky generované řezy.

CZ-Newsletter9-042

Dodatečné změny řezů

Čáry a výkresy řezu mohou být v Řezu prvkem dodatečně upravovány. Polohu a uspořádání čar řezu můžete ovlivnit. Pokud jste například přidali k prvku další boční pole, můžete již existující řez velice jednoduše prodloužit a tak do něj pojmout nová pole, bez nutnosti vytvářet znovu celý výkres řezů. Přímo ve výstupu řezů tedy určíte přesné znázornění řezaného prvku.

Takhle to funguje

Na tlačítkové liště zvolte funkci “Upravit řezy”.

Na výkresu pozice se nyní na každé čáře řezu objeví uzly ve formě malých šedě rámovaných čtverečků.

CZ-Newsletter9-043

Pomocí těchto uzů můžete při podrženém levém tlačítku myši čáry řezu zkrátit nebo prodloužit nebo přesouvat po pozici celé čáry řezu. Výkresy řezů budou automaticky upraveny.

Výtisky řezů s pohledem zvenku i zevnitř

Potřebovali-li jste dříve pro pohled zevnitř i zvenku v řezu prvkem dva výkresy, máte nyní možnost zobrazit oba pohledy na jednom listu a tím zobrazit Vaši pozici ještě názorněji.

CZ-Newsletter9-044

Takhle to funguje

Klikněte v souborovém menu projektového centra na “Nastavení” – > “Řez prvkem” a vlevo dole ve sloupci “Výtisk” zaškrtněte volbu “Pohled zevnitř i zvenku”.

CZ-Newsletter9-045

Volné přiřazení výkresů na výtisku

vtáření výkresu na výtisku bylo dále přehodnoceno. Nyní můžete umisťovat každý jednotlivý prvek výkresu volně nebo v závislosti na jiném prvku. Kromě toho můžete přiřadit každému prvku výkresu jeho vlastní měřítko a tak jeho zobrazení zvětšit nebo zmenšit. Tak můžete ušetřit mnoho dodatečné práce a ručních úprav v CADu.

Takhle to funguje

Označte jeden – nebo se stisknutou klávesou Ctrl více – výkresový prvek a přesuňte jej myší na požadované místo na výkresu. Pro přesné umístění máte k dispozici vícero pomůcek.

CZ-Newsletter9-046

Zaprvé můžete nastavit směr pohybu na „Pravoúhlé kreslení“, takže výkresové prvky mohou být na výkresu přesouvány jen vodorovně nebo svisle, čímž zůstane zachováno původní vzájemné uspořádání. Pravoúhlé kreslení nastavíte zakliknutím odpovídající ikony vlevo nahoře.

Zadruhé můžete zobrazit Vámi definovaný rastr, čímž umožníte velice pružné a přesto uspořádané uspořádání prvků.

CZ-Newsletter9-047

Stejně jednoduše můžete nechat zobrazit všechny výkresové prvky ve vlastním měřítku, navzájem nezávislým. Označte prvek a v poli “Měřítko vybraného prvku” zadejte požadované měřítko.

Zadruhé můžete zobrazit Vámi definovaný rastr, čímž umožníte velice pružné a přesto uspořádané uspořádání prvků.

CZ-Newsletter9-047

Stejně jednoduše můžete nechat zobrazit všechny výkresové prvky ve vlastním měřítku, navzájem nezávislým. Označte prvek a v poli “Měřítko vybraného prvku” zadejte požadované měřítko.

CZ-Newsletter9-049

Tiskové výstupy

Nový tiskový výstup výkresů řezů

Při vytváření řezů ušetříte ještě více času.

Výkresy řezů celého projektu nebo libovolné pozice jsou ukládány v sestavě a mohou být vytištěny jediným povelem.

Použijte tiskový výstup “Výkresy řezů”,který naleznete mezi Vyhodnoceními v sekci „Výroba“.

CZ-Newsletter9-050

Tabulkové prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech mohou být nyní vytvářena i ve formě tabulky, což je výhodné právě u velkých projektů. Tak můžete vytvořit dokumenty potřebné pro označení CE ještě rychleji. Nadto ušetříte množství papíru.

Takhle to funguje

Mezi tiskovými výstupy zvolte v oddílu “Kalkulace” položku “Prohlášení o vlastnostech tabulka”.

CZ-Newsletter9-051

Statika

Výběr série v modulu předběžných statických výpočtů

Při výběru série v modulu předběžných statických výpočtů jsou k dispozici nové funkce třídění a vyhledávání, která Vám ulehčí výběr poždovaných profilů.

Takhle to funguje

V modulu “Programy” -> “Předběžné statické výpočty” -> “Statika nosníku” vyberte “Zvolený průřez”.

CZ-Newsletter9-052

V následujícím okně naleznete v horní části nové funkce třídění a vyhledávání, s jejichž pomocí určíte velice rychle a jednoduše výrobce a sérii.

Následně zvolíte požadovaný artikl buď fulltextovým vyhledáváním, zadáním čísla, nebo podle řezu profilu v poli náhledu. Dvě tlačítka vpravo nad výběrovým polem Vám umožňují přepínat mezi zobrazením seznamu nebo dlaždic.

CZ-Newsletter9-053a

Kalkulace

Artikly se záporným počtem kusů

Pro rychlé napravení kalkulovaných množství artiklů můžete nyní zadávat přídavné artikly se záporným množstvím. Takto se například nechají velice jednoduše zaměnit jednotlivé artikly. Kalkulovaný artikl vložíte jako přídavný artikl a zadáte mu množství -1. Tím bude neutralizován artikl v prvku a Vy můžete zadat náhradní artikl s množstvím 1ks. Mějte prosím v patrnosti, že tím dochází k záměně artiklů, ale neprobíhá záměna jejich technických parametrů, tedy ani např. jejich opracování na prvku.

Zadání záporných množství je logicky kontrolováno. LogiKal nepřipustí záporný výsledek, tedy artikl s množstvím menším než nula. Můžete odečíst nanejvýše tolik artiklů, kolik jich předtím v prvku LogiKal automaticky vypočítal.

CAD

Tlačítkové lišty v CADu

Modul CAD byl zmodernizován a Vy si jej nyní můžete optimálně přizpůsobit Vašemu způsobu práce.

Každé funkci byla přiřazena ikona. Tyto ikony a funkce si můžete libovolně seskupovat a umisťovat na tlačítkové lišty, a tak je dle zvyku a libosti uspořádat.

Takhle to funguje

Klikněte v souborovém menu CADu na “Nastavení” -> “Uživatelská nastavení” -> “Tlačítkové lišty”.

Pro vytvoření nové tlačítkové lišty klikněte na tlačítko “Přidat”.

CZ-Newsletter9-054

Zadejte název nové tlačítkové lišty a vlevo vyberte, které funkce na ní mají být začleněny. Pro uložení klikněte na “Uložit” a na “OK”. Tlačítková lišta se nyní zobrazí v CADu, kde ji můžete dle libosti přesouvat.

Správa uživatelů

Zjednodušená správa uživatelských práv s uživatelskými profily

Ve správě uživatelů můžete nyní zakládat užiavtelské profily a každému uživateli takový profil přiřadit. Všechny změny profilu, jako například přístupová práva nebo možnosti při přihlašování, tak budou rychle, jednoduše a automaticky převzaty všemi uživateli, kterým byl daný profil přiřazen.

Takhle to funguje

V souborovém menu projektového centra klikněte na “Nastavení” -> “Uživatelé”.

CZ-Newsletter9-055

V poli “Uživatelské profily” klikněte na tlačítko “Přidat”, zadejte název profilu a stanovte příslušná práva.

CZ-Newsletter9-056

Vytvořte nového uživatele nebo upravte stávajícího.

CZ-Newsletter9-057

CNC

Opracování příslušná projektu

Jednotlivá opracování nebo skupiny opracování, které jsou použity jen v jednom projektu, mohou být nyní založeny s příslušností k projektu. Tak zůstanou tato jednotlivá řešení přiřazena projektu a databáze standardních opracování si uchová svoji přehlednost.

 

Takhle to funguje

V souborovém menu projektového centra klikněte na “Projekt” -> “Projektová databáze CNC “.

Zde jsou pod „Projektová opracování“ a „Projektové skupiny CNC“ k dispozici stejné funkce, které již znáte z globální databáze CNC.

CZ-Newsletter9-058

CZ-Newsletter9-059

V zadávání prvku přidáte do konstrukce projektu příslušná opracování tlačítkem „Import“.

CZ-Newsletter9-060

Převzetí globálních opracování do projektové databáze CNC

Opracování, jež potřebujete v aktuálním projektu a jsou již založena v globální databázi nebo byla založena v jiném projektu, můžete přímo naimportovat do aktuálního projektu. Tak si značně zjednodušíte práci s opracováními příslušnými projektu.

CZ-Newsletter9-062

Takhle to funguje

V projektovém centru klikněte na “Databáze CNC” -> “Opracování” a vyberte sérii Vašeho prvku. V dolní části okna naleznete tlačítko “Převzít do projektové databáze CNC”. Klikněte na něj a vybrané opracování bude předáno do projektové databáze CNC.

CZ-Newsletter9-061

Stejně tak můžete převzít úplné skupiny opracování z globální databáze CNC. Klikněte v souborovém menu projektového centra na “Databáze CNC” -> “Skupiny”. Vyberte sérii, v následujícím okně vyberte skupiny, které chcete přenést, a klikněte na tlačítko “Převzít do projektové databáze CNC”.

CZ-Newsletter9-062