Verze 11.0

Správa projektů

Funkce drag & drop (táhni & pusť)

Drag & drop ve Správě projektů Vám umožňuje přesouvat nebo kopírovat složky a projekty jednoduše a rychle.

Jak to funguje

Levým tlačítkem myši klikněte a podržte projekt, který chcete přesunout.

Přesuňte projekt do umístění, kde jej chcete uložit. Levé tlačítko myši držte podržené.

Tlačítko myši uvolněte poté, co kurzor umístíte nad složku nového umístění.

Projektové centrum

Zástupce dokumentů

Užívání správy dokumentů je nyní snadnější a rychlejší. V projektovém centru nyní můžete vytvářet zástupce souborů ve Vašem počítači.

Jak to funguje

Klikněte pravým tlačítkem myši položku na “Dokumenty”.

V souborovém dialogu nalistujte soubor, jenž chcete připojit k aktuálnímu projektu.

Zadávání prvku

Nastavení hodnoty DPH

Pokud potřebujete přiřadit různé sazby DPH různým pozicím, LogiKal 11 Vám toto také usnadní.

Jak to funguje

Když vytváříte novou pozici, můžete voli různé sazby DPH. Je nutno, abyste předtím ve „Vlastní databanka / Kalkulace / Sazby DPH“ zadali alespoň dvě sazby DPH.

Stanovení Prohlášení o shodě CE a součinitele prostupu tepla U

Zákonodárci umožnili různé výpočetní postupy pro Prohlášení o shodě CE a pro součinitel prostupu tepla U menších fasád.

S LogiKalem 11 můžete provádět tyto výpočty podle výrobkové normy pro fasády i podle výrobkové normy pro okenní prvky.

Jak to funguje

Je dostupná nová funkce pro Prohlášení o shodě CE a pro součinitel prostupu tepla U.

V programovém okně “Vytvořit novou pozici” můžete zvolit pod „Nastavení k prohlášení o shodě CE a hodnotám U“, na jakém základě mají být prohlášení o shodě CE a hodnoty prostupu tepla počítány.

Nový výběr kování

Postup zadávání kování je nyní podobný postupu zadávání celého prvku. Software se dotazuje na potřebné součásti v logickém pořadí, jednu za druhou. Tak je zajištěno, že budou zahrnuty všechny součásti a žádná nebude opomenuta. Tento nový způsob zadávání kování také nabízí jasnější přehled a je přívětivější k uživateli.

Jak to funguje

Vzhled výběru kování

Výběr kování v pravé části okna Kování byl přebudován. Všechny použité artikly jsou jasně a logicky vypsány podle kategorií.

Ukládání a načítání výběru kování

Dvě nové ikonky vpravo nad výběrem kování Vám umožňují uložit si Váš výběr kování pro použití v dalších pozicích projektu.

Toto nahrazuje funkci „Projektový paket kování“ ze starších verzí programu.

Pro uložení Vašeho výběru klikněte na ikonu diskety. Otevře se nové okno programu. V poli “Název výběru” zadejte označení, jež chcete uložit s výběrem.

Klikněte na ikonu složky pro vložení výběru kování do pozice.

Náhled položek kování

Vpravo nad každým výběrem kování jsou dvě malé ikonky…

…umožňující přepínat mezi zobrazením seznamu a přehledem náhledů.

Příklad zobrazení seznamu

Příklad zobrazení náhledů

Změny položek v paketu kování

Zobrazí-li LogiKal za artiklem ikonku balíku, znamená to, že tento artikl byl určen Vámi vybraným balíkem kování.

Je-li balík vykreslen šedou barvou, nemůžete tento artikl změnit.

Je-li balík vykreslen modrou barvou, můžete tento artikl změnit.

Výběr kování

Při výběru kování se software bude dotazovat na navázané součásti v logickém pořadí, jednu za druhou.

Celým procesem zadávání Vás provede průvodce.

Nová verze programu se vyznačuje novými možnosti filtrování.

Jsou umístěny v horní části okna příslušného dílu.

To znamená, že vyhledávání kování je nyní ještě snazší a bezpečnější.

Nastavení filtru si můžete uložit pro budoucí použití.

Polohování dílů kování

Díly kování jsou vybírány jako dříve z přehledného seznamu obsahujícího náhledy.

Nové je ve verzi 11 zjednodušené polohování dílů kování na Vašem prvku (zde na příkladu dveřních závěsů).

Jako předvolba je nastaveno automatické určování poloh závěsů.

Pokud upřednostňujete ruční polohování závěsů, je toto s novým nástrojem na polohování nyní ještě snazší.

Zvolte “Ručně” a zadejte požadované hodnoty do polí pod “Přepsání poloh”.

Změny provedené zde se rovněž projeví ve schématu na levé straně.

Pod políčky pro zadávání poloh je pole umožňující volné polohování závěsů.

Můžete používat vzorce pro polohy obvyklé ze zadávání prvku (např. FH/2; FH = výška křídla)

Výběr přídavného kování

Díly kování jako kabelový přechod, elektrické ovládání atd. mohou být přidány dvojklikem na “Další kování.”

Změna vybraného kování

Vybrané díly kování mohou být snadno přenastaveny dvojklikem na položku.

Kalkulace

Centrální správa optimalizačních a objednávkových voleb

Nastavení kalkulace a materiálových výstupů, jež mají okamžitý účinek na kalkulaci pozice, mohou být nyní centrálně stanovena v kalkulačních datech.

Jak to funguje

Následující volby byly přesunuty z voleb reportů do kalkulačních dat.

CNC

Rychlý přístup k použitým skupinám a obsaženým opracováním

Úprava CNC opracování použitých v projektu je nyní snazší.

LogiKal si pamatuje opracování posledních upravovaných pozic.

Jak to funguje

Dokončete pozici s opracováními.

V souborovém menu projektového centra jděte do “Databáze CNC / Skupiny”.

Opracování užitá ve Vaší pozici jsou nyní vypsána na začátku seznamu.

Pro změnu opracování ze skupiny poklepejte na skupinu.

Můžete otevřít okno pro úpravu opracování přímo z okna CNC skupiny, a pak se hned se vrátit do okna přehledu skupin.

Klikněte pravým tlačítkem myši na opracování a z kontextového menu vyberte možnost “Go to CNC machining (jdi k opracování)”.

Koncové odpočty, odpočty na řez pilou a použitelné zbytkové délky

Okno “Systémové artikly ” bylo zcela přebudováno.

Každému profilu může být přiřazena jeho vlastní zbytková délka pod “Vlastní databanka / Systémové artikly”.

Odpočet na řez pilou je nyní určen v nastaveních pily výhradně ve vztahu ke stroji.

Tato nastavení se nacházejí pod “Databáze CNC / CNC – provozní standard” / klik pravým tlačítkem myši na záznam pily / “Upravit” / záložka “Nastavení”.

Potřebujete-li určit koncové odpočty podle technických parametrů pily, mohou být také zadány na této záložce.

Hodnoty “Koncový odpočet začátek” a “Konec” v nastaveních pily jsou porovnány s odpovídajícími hodnotami uloženými u daného profilu nebo poskytovatele povrchové úpravy, a příslušná nejvyšší hodnota je použita.

Hodnoty celkového koncového odpočtu a celkového koncového odpočtu eloxovaných profilů jsou nyní uloženy pro každý profil v „Systémová databanka / Data artiklů“. To znamená, že zákazníci již sami nemusí aktualizovat tyto údaje důležité pro optimalizaci.

Máte-li profily práškované nebo eloxované nezávislým dodavatelem povrchové úpravy, můžete zadat příslušné odpočty pod “Vlastní databanka / Povrchové úpravy”.

CAD

Souhra Zadávání prvku, CADu a kalkulace

V LogiKalu 11, jsou CAD a kalkulace propojeny ještě těsněji.

Například můžete začlenit Vaše prvky do CAD montážního výkresu již ve fázi návrhu: jednoduše přidejte řezy a náhledy vašeho prvku do Vašeho výkresu.

Změny provedené v Zadávání prvku v LogiKalu jsou okamžitě zohledněny i ve výkresu.

Můžete také upravovat prvky přímo z výkresu.

Pak budou aktualizovány na všech pracovištích.

To znatelně zrychluje spolupráci ve Vaší společnosti a předchází chybám.

Všichni pracovníci budou mít přístup k totožné verzi návrhu prvku.

Tato souhra funguje, i když je do Vašich pracovních postupů začleněn nový CAD systém.

Zde jsou také úpravy okamžitě přesměrovány z CADu do LogiKalu a z LogiKalu do CADu.

Navíc, ERP systémy používají totožné spojení pro udržování aktuálního stavu materiálu, plánování zdrojů, kalkulace atd. – a je jedno kde nebo v jakém propojeném programu byly změny provedeny, všechny zapojené programy budou pracovat se shodnými aktuálními daty

Jak to funguje

V souborovém menu CADu naleznete menu „Pozice“.

Toto menu Vám umožňuje vytvářet úplně nové projekty a pozice přímo v CADu.

Pozice mohou být přidávány do kreslicího prostoru a upravovány.

Pro jejich vložení, otevřete CAD a klikněte v souborovém menu na “Pozice / Vložit pozici”. Vyberte položku ze seznamu.

Pro vygenerování řezů této pozice klikněte na “Pozice / Nastavit čáru řezu” v souborovém menu. Nakreslete čáru řezu se stisknutým levým tlačítkem myši.

Výkres řezu umístěte v kreslicí oblasti kliknutím levým tlačítkem myši.

Výkres řezu můžete změnit po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Nastavení kót je možno provést přímo přes “Nastavení / Uživatelská nastavení / Pozice”. Tak můžete měnit poměr velikostí mezi výkresovými prvky nastavením měřítek pro náhledy a úpravy.

Vytváření uživatelských tlačítkových lišt

Zkraťte pohyby myší a zrychlete vaši práci v CADu s novými uživatelskými tlačítkovými lištami.

Jak to funguje

V souborovém menu CADu klikněte na “Nastavení / Uživatelská nastavení”.

Zvolte záložku “Tlačítkové lišty”.

Můžete vybrat tlačítkovou lištu ze seznamu vlevo pod “Výběr tlačítkové lišty”. Jsou vypsány všechny příkazy dostupné na vybrané tlačítkové liště.

Pro vytvoření nové tlačítkové lišty, klikněte na tlačítko se symbolem zeleného plus. Zadejte název tlačítkové lišty.

Nyní vyberte příkazy, jež si přejete zahrnout na Vaši tlačítkovou lištu, ze seznamu na pravé straně, zaškrtnutím políčka před příkazem.

Po dokončení sestavování Vaší tlačítkové lišty klikněte na tlačítko „Uložit“.

Vaše tlačítková lišta se nyní objeví v CADu, kde ji můžete umístit do požadovaného umístění.

Vyvolání předchozí funkce z kontextového menu

Zjednodušte práci v CADu a kreslete ještě rychleji přímým přístupem k posledním používaným funkcím jedním klikem myši.

Jak to funguje

V CADu vyvoláte poslední vyvolané příkazy kliknutím pravým tlačítkem myši: příkazy jsou vždy vypsané úplně nahoře v kontextovém menu.

Okno tisku

Změna měřítka výkresových prvků otáčením kolečka myši

Používání funkce měřítka v okně tisku se stalo ještě praktičtějším. Nyní můžete měnit měřítko jednotlivých výkresových prvků v okně tisku pomocí otáčení kolečkem myši.

Jak to funguje

Vyberte výkresový prvek nebo textový blok.

Stiskněte a podržte klávesu Ctrl na Vaší klávesnici a současně otáčejte kolečkem myši.

Otáčení kolečka směrem nahoru zvětší výkresový prvek.

Otáčení kolečka směrem dolů zmenší výkresový prvek.

Aktuální měřítko můžete vidět vpravo pod “Měřítko vybraných prvků“.

Polohovatelná oblast

V okně tisku můžete nyní ohraničit oblast, kde je možno umisťovat jednotlivé prvky výkresu.

To je vhodné, zejména když používáte předtištěné papíry.

Jak to funguje

V okně tisku vpravo klikněte na „Polohovatelná oblast“.

Ohraničte oblast uchopením myší a volným posunutím tečkované čáry.

Nebo můžete vpravo nahoře zadat rozměry v milimetrech.

Rozhraní

Nový AutoCAD plugin

Nový AutoCAD plugin zpřístupňuje určité příkazy LogiKalu v rámci AutoCADu.

Jak to funguje

Požadavky pro běh nového AutoCAD pluginu:

–         AutoCAD 2015 nebo novější
–         licence LogiKal CAD suita 2D

Instalace AutoCAD pluginu

Nejdřív nainstalujte AutoCAD plugin:
Jděte do menu “Nastavení / Další nastavení” v souborovém menu projektového centra.
Otevřete si záložku “Rozhraní”.
V oddílu “AutoCAD plugin” klikněte na tlačítko “Instalovat”.

Nastavování AutoCAD pluginu

Spusťte AutoCAD.

Nahoře naleznete novou tlačítkovou lištu LogiKal.

Klikněte na tlačítko “Plugin configuration (Nastavení pluginu)” a zadejte cestu k instalaci LogiKalu.

Nové jsou v pluginu uživatelská nastavení a většina příkazů z oddílu “Positions (Pozice)“, jež jsou přímo propojeny s LogiKalem. Zde provedené změny jsou automaticky převzaty do projektu v LogiKalu.

Důležitá technická informace

Windows XP již nejsou podporovány!

LogiKal 11 již nepodporuje Windows XP.

Proč?

Pravidelně uvolňujeme nové verze LogiKalu s přidanými funkcemi, vyšším výkonem a vylepšenou bezpečností. Tyto nové verze pak nejsou kompatibilní se staršími operačními systémy.

Microsoft zastavil podporu Windows XP v dubnu 2014. Proto jsme také zastavili podporu LogiKalu pro Windows XP.

Co to pro mě znamená?

Pokud máte nainstalovaný LogiKal na počítači s Windows XP, budete vyzváni k aktualizaci Vašeho operačního systému na novější verzi Windows, abyste mohli používat LogiKal 11 i budoucí verze.

V případě otázek k této věci se prosím spojte s Vaším IT správcem.