Verze 10.0

Správa projektů

Historie projektů

Co je male, to je hezké. Čeká na Vás malá a hezká novinka. S novou, jasně uspořádanou historií projektů ve Správě projektů můžete nyní dosáhnout Vaše naposledy upravované projekty ještě rychleji.

Jak to funguje

Ve správě projektů vlevo je přehled Vašich posledních otevřených projektů.
Klikněte na záznam a projekt se otevře.

Newsletter 10 - CZ - Projekthistorie

Projektové centrum

Změna vlastností pozice v Projektovém centru

Chcete rychle měnit pozice, aniž byste museli jít cestou zadávání prvku? Odteď to jde ještě rychleji. Vlastnosti pozice nyní můžete upravovat přímo z Projektového centra.

Jak to funguje

Klikněte pravým tlačítkem myši na pozici a zvolte „Upravit“ → „Vlastnosti pozice“ z kontextového menu.

Newsletter 10 - CZ - Positionseigenschaften

Zde můžete provést změny pozice tak, jak jste zvyklí ze zadávání prvků.

Newsletter 10 - CZ - Positionseigenschaften2

 

Otvírání pozic přímo do „Prvku“

V nové verzi 10 Vám ukážeme mnoho nových přímých způsobů, jak dosáhnout cíle ještě rychleji a snadněji. Tak například, při otevření stávající pozice se nyní dostanete přímo do masky „Prvek“.

Newsletter 10 - CZ - PosInElement

Změna nabídkové ceny a textu v Projektovém centru

Rychlá změna nabídkového textu nebo ceny, jež byla vypočtena automaticky? To teď jde ještě rychleji, obojí lze provést pro každou pozici přímo v Projektovém centru.

Jak to funguje

Klikněte na „Nastavení“ → „Projektové centrum“ → „Zobrazení“ v souborovém menu projektového centra a zaškrtněte volbu „Nabídková cena“.

Newsletter 10 - CZ - Angebotspreis

Zkalkulujte pozici nebo projekt a vytvořte nabídku. Následně se částka objeví ve sloupečku „nabídková cena“ v projektovém centru. Klikněte na částku ve sloupečku a otevře se okno pro úpravu nabídky.

Newsletter 10 - CZ - Angebotspreis2

Zadávání prvků

Zadávání rozměrů dvojklikem

Rozměry prvků mohou být změněny I v masce „Prvek“. Tím si ušetříte cestu do zadávání rastru. Dvojklikem nyní můžete snadno měnit spoje, rámy, zasklívací lišty, sloupky a příčky, křídla, sokly a otvírky.

Newsletter 10 - CZ - DoppelklickMase

Kopírování nastavení profilu

Nová funkce kopírování nastavení profilu Vám nabízí větší bezpečí při konstruování fasádních pozic. Nyní můžete kopírovat nastavení fasádních profilů, výztuhy, pakety materiálu a ukotvení, ale i dělení, prodloužení, vlastnosti profilů a volná opracování rychle a spolehlivě.

Jak to funguje

Pro zkopírování nastavení klikněte pravým tlačítkem myši na fasádní profil. V kontextovém menu zvolte pod “Kopírovat” volbu “Nastavení profilu”.

Newsletter 10 - CZ - Profilkonfigurationkopieren

Pro vložení nastavení, klikněte pravým tlačítkem myši na jiný fasádní profil. Z menu zvolte “Vložit” a dále volbu “Nastavení profilu”. Zvláštní bonus: Při současné práci na více obrazovkách mohou být nastavení profilů kopírována mezi pozicemi navzájem.

V souborovém menu naleznete pod „Upravit“ rovněž funkci „Kopírovat nastavení profilu“. Tato funkce Vám umožňuje přenášet nastavení na více sloupků či příček pomocí výběrového obdélníku nebo kliknutím při současném stisku klávesy Ctrl.

Je možno kopírovat následující nastavení:

  • Nastavení fasádního profilu
  • Výztuhy
  • Pakety materiálu
  • Ukotvení
  • Dělení
  • Prodloužení
  • Vlastnosti profilu
  • Volná opracování

Rozšíření vlastností pozice

Velký důraz jsme kladli na to, abyste viděli všechny údaje pozice jasně uspořádané na první pohled. Proto jsme nastavení zasklívacího a středového těsnění a utěsnění k budově přemístili z „Dalších dat“ dopředu. Nyní je naleznete ve vlastnostech pozice.

Jak to funguje

Klikněte na „Prvek“ → „Vlastnosti pozice“. Dole pod „Ostatní“ naleznete nastavení zasklívacího a středového těsnění, a utěsnění k budově.

Newsletter 10 - CZ - PosEigenschaftenErweitert

Dokončení pozic v okně „Prvek“

Proč by program neměl vytvářet pozici? Jakmile vyplníte předvolby projektu, máte už v masce „Prvek“ možnost pozici dokončit.

Newsletter 10 - CZ - PosInElementAbschliessen

Kroky Zpět/Znovu- s historií

Jiná velmi užitečná funkce ze zadávání prvků usnadňuje nedávno provedené změny na konstrukci. Na tlačítkové liště nyní naleznete historii jednotlivých kroků změn, jež můžete vrátit nebo zopakovat pomocí „Zpět“ a „Znovu“.

Jak to funguje

Kroky Zpět

Klikněte na šipku směřující dolů vedle slova „Zpět“. Otevře se seznam kroků. Klikněte na vybraný krok a program upraví pozici.

Newsletter 10 - CZ - UndoRedo

Kroky Znovu

Klikněte na šipku směřující dolů vedle slova „Znovu“. Otevře se seznam kroků. Klikněte na vybraný krok a program upraví pozici.

Zobrazování barev v seznamu projektových skel

Projektová skla se stávají pestrými. Barvy výplní jsou zobrazeny v samostatném sloupečku a přispívají k přehlednosti uspořádání.

Jak to funguje

Klikněte na „Projekt“ → „Projektové artikly“ → „Projektové sklo“ v souborovém menu Projektového centra. Na záložce „Všeobecné“ napravo můžete pod „Předvolba barev“ vybrat barvu. Po uložení tohoto záznamu bude barva zobrazena v seznamu nalevo v samostatném sloupci.

Newsletter 10 - CZ - DarstellungsfarbenProjektglas

Lepší výběr výplní z předvoleb skla

Pro snazší a rychlejší výběr výplní, jež byly zadány do předvoleb skla, je tento výběr nyní k dispozici v horní části seznamu mezi oblíbenými.

Jak to funguje

Předvolte skla v Projektovém centru pod „Projekt” → „Předvolby projektu“ → „Výplně“. Odteď jsou tato skla vždy k dispozici při výběru skel v seznamu zcela nahoře.

Newsletter 10 - CZ - UebersichtProjektglaeser

Přidání skel k oblíbeným a odstranění pravým klikem myši

Pro rychlejší a snazší výběr skel si můžete ve výběru skel určit oblíbená skla, stejným způsobem, jako jste již zvyklí z výběru jiných dílů.

Jak to funguje

Vyberte sklo a klikněte na „Přidat k oblíbeným“.

Odteď budete mít vybranou výplň k dispozici navrchu výběrového seznamu skel, a to nezávisle na tom, ve kterém projektu zrovna jste.

Newsletter 10 - CZ - Glasfavoriten

Výplň budete moci z oblíbených odstranit po kliku pravým tlačítkem myši.

Newsletter 10 - CZ - Glasfavoriten2

Projektová napojení na zeď

Nová verze programu Vám nabízí možnost vytvářet Vaše vlastní napojení na zeď, pružně a bezpečně, vkládáním a upravováním v projektových napojeních na zeď.

Jak to funguje

V zadávání prvku klikněte na „Napojení na zeď“.

Newsletter 10 - CZ - Projektwandanschluss

Pod „Projektová napojení na zeď“ klikněte na „Nové/Upravit“. Zobrazí se přehled všech dostupných projektových napojení na zeď. V tomto okně můžete přidat nová projektová napojení na zeď.

Newsletter 10 - CZ - Projektwandanschluss2

Pro úpravy klikněte na záznam napojení na zeď pravým tlačítkem myši.

Newsletter 10 - CZ - Projektwandanschluss3

Chcete-li měnit výkres napojení na zeď, klikněte pravým tlačítkem myši na náhled a z kontextového menu zvolte „Upravit výkres“. Stejně Vám poslouží i ikonka „Upravit“.

Newsletter 10 - CZ - Projektwandanschluss4

Dostanete se do CADu, kde můžete změnit výkres.

Newsletter 10 - CZ - Projektwandanschluss5

K projektovým napojením na zeď se můžete dostat přes sloupec vpravo Projektového centra.

Newsletter 10 - CZ - Projektwandanschluss6

Nebo klikněte na „Projekt“ → „Projektové artikly“ → „Projektová napojení na zeď“ v souborovém menu.

CAD

Zadávání prvků, CAD a kalkulace sloučeny

Začleňte Vaše prvky do montážního výkresu už ve fázi návrhu. Změny prvku jsou okamžitě aktualizovány ve výkrese a naopak, aktualizace se projeví nezávisle na pracovišti. Tato souhra funguje i v případě, zapojili-li jste do svého pracovního postupu jiný CAD-systém. ERP systémy používají to samé spojení, aby zachovaly aktuální stav materiálu, plánování zdrojů kalkulací atd. – a nezáleží na tom, na jakém místě v jakém připojeném programu změna proběhla. Nezáleží na úhlu pohledu, jestli obchodně v ERP, kalkulačně v LogiKalu nebo výkresově v CAD systémech, údaje se vždy srovnají a všechny strany jsou stále aktuální.

Jak to funguje

V CADu naleznete novou položku souborového menu „Pozice“.

Newsletter 10 - CZ - CAD1

Prostřednictvím tohoto menu můžete vytvořit celé nové projekty a pozice přímo v CADu.
Přidejte pozice do výkresového prostoru a upravujte je zde.

Pro vložení pozice klikněte v souborovém menu na „Pozice“ → „Vložit pozici“. Zvolte pozici ze seznamu.

Newsletter 10 - CZ - CAD2

Pro vytvoření řezu této pozice klikněte v souborovém menu na „Pozice“ → „Nastavit čáru řezu“.

Newsletter 10 - CZ - CAD3

Čáru řezu zadejte s přidrženým levým tlačítkem myši.

Řez umístíte do výkresového prostoru stiskem levého tlačítka myši.

Newsletter 10 - CZ - CAD4

Obrazovka tisku: příkazy Zpět / Znovu

Vytváření a uspořádávání výkresových tiskových výstupů se v tiskové obrazovce stalo ještě pohodlnějším. S příkazy „Zpět“ a „Znovu“ nyní můžete zacházet s Vašimi výkresovými prvky ještě pružněji.

Jak to funguje

Otevřete obrazovku tisku (například z Řezu prvkem nebo z CADu). Naleznete dvě tlačítka označená „Zpět“ a „Znovu“

Newsletter 10 - CZ - Plotmaske1

Vlastní databanka

Začlenění povrchových úprav nezávislých dodavatelů

Naši uživatelé vyjádřili přání začlenit do programu zvláštní barvy jejich dodavatele povrchových úprav. S potěšením tento požadavek plníme. Ve verzi 10 můžete zadat barevnou paletu Vašeho dodavatele povrchových úprav a založit na nich konstrukci a kalkulaci Vašeho projektu. S tímto nástrojem kalkulujete na milimetr přesně ve světě barev Vašeho dodavatele.

Jak to funguje

Pod „Vlastní databanka“ → „Povrchové úpravy“ naleznete menu pro zadání zvláštních barev. Zadejte dodavatele povrchových úprav, skupiny barev, a příslušející barvy s jejich specifikacemi.

Newsletter 10 - CZ - OberflaecheHersteller1

Tato zadání budou dostupná v zadávání prvků i pro kalkulaci.

Newsletter 10 - CZ - OberflaecheHersteller2

Reaktivace neaktivních artiklů

Máte na skladu stále artikly, která už jejich dodavatel vyřadil ze sortimentu? Verze 10 nabízí novátorské a jednoduché řešení: příslušné artikly mohou být reaktivovány a jsou při zpracovávání projektů dostupné bez jakýchkoli omezení. Artiklům je přidělena jejich poslední platná cena, čímž je zajištěna přesnost kalkulace.

Jak to funguje

Klikněte na „Vlastní databanka“ → „Reaktivace neaktivních artiklů“.

Newsletter 10 - CZ - ArtikelReaktivieren1

Pro reaktivaci zaškrtněte políčko ve sloupci „Reaktivovaný“.

Newsletter 10 - CZ - ArtikelReaktivieren2

Reporty

Otevírání reportů ve vlastním okně

Ušetřete drahocenný čas generováním reportů na pozadí. Právě při generování reportů z obsáhlých projektů můžete jednoduše pokračovat s prací v programu.

Newsletter 10 - CZ - UndoRedo