Version 11.2

Zadávání prvku

Asistent okenního kování

Výběr okenního kování doprovází při zadávání okna krok za krokem digitální asistent. Všechny díly jsou poptávány v logické posloupnosti se zohledněním konstrukční situace.

Report

Zobrazování reportů s novými funkcemi

Zobrazování reportů bylo zcela přepracováno a nabízí nové možnosti.

Obsah a náhled stránek

Vlevo se nachází sloupec s možností přepínání mezi zobrazením seznamu nebo náhledů stránek. Pro zobrazení seznamu klikněte na záložku „Seznam“ na dolním okraji obrazovky. Položky ze seznamu fungují jako odkazy a přivedou Vás přímo na odpovídající místo dokumentu.

Ukládání reportů ve formátu pdf

Nové formáty pro ukládání reportů jsou pdf a xps. Soubory je možno uložit ve složce projektu a jsou k otevření z projektového centra pod „Dokumenty“.

Zasílání reportů e-mailem

Reporty můžete rozesílat e-mailem. Nejdříve do „Nastavení“ zadejte název souboru a e-mailovou adresu příjemce. Klikněte na tlačítko „Poslat e-mailem“. Otevře se Váš základní e-mailový program a Vy můžete report odeslat.

Přibližování oblastí

Pro přiblížení části stránky obtáhněte se stisknutým levým tlačítkem myši obdélník kolem předmětného místa. Faktor přiblížení může být určen nástroji z oblasti „Zobrazení“.

Vyhledávací funkce

Nová vyhledávací funkce v horní části okna usnadní vyhledávání výrazů, čísel nebo názvů artiklů atd.

Otvírání reportů v novém okně

Od verze 11.2 můžete během generování reportu dále pracovat v programu.

Generování reportu probíhá v samostatném okně a neovlivňuje obsluhu zbytku programu.

Pro zapnutí této funkce jděte v souborovém menu projektového centra do „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“ > „Možnosti tisku“.

Zaškrtněte políčko „Zobrazovat ve vlastním okně“.

Kalkulace

Kalkulace během zadávání prvku

U okenních a dveřních pozic byla začleněna nová live-kalkulace.

Ta běží při zadávání prvku vždy na pozadí a je zobrazována v levém horním rohu.

Při úpravách pozice vidíte ihned vliv na cenu.

V okně kalkulačních dat naleznete v pravém horním rohu novou oblast označenou „Kalkulace během zadávání prvku“.

Live-kalkulaci je možno nastavit projektově nebo globálně.

Pro projektové nastavení klikněte na „PROJEKT“ > „Kalkulační data projektu“.

Globální změny sady kalkulačních dat můžete provést v „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Kalkulace“ > „Data“.

Upozornění!

  • Volba „Kalkulace za pozici“ byla odstraněna z hlavičky projektu, protože nyní jsou prováděny standardní kalkulace a kalkulace za pozici souběžně.
  • Pokud již byl projekt zkalkulován, bude už vypočítaná kalkulační přirážka prořezu ze standardní kalkulace použita i v průběžné kalkulaci během zadávání prvku. Pokud projekt ještě nebyl zkalkulován a Vy nezadáte žádnou procentuální hodnotu prořezu do nastavení standardní kalkulace, bude pro průběžnou kalkulaci během zadávání prvku nasazena hodnota 0%.
  • Pro možnost užívání této funkce musí uživatel vlastnit právo „Kalkulace“.

Nové uživatelské právo: změna výpočtu materiálu

S novým uživatelským právem „Změnit kalkulační nastavení pro výpočet materiálu“ můžete řídit zobrazování a úpravy voleb výpočtu materiálu.

To může být nezbytné, když se např. objednávka materiálu má lišit od původních kalkulačních nastavení (např. při použití množstevního ceníku, rozložených sad nebo alternativních artiklů)

Vzhled a úpravy kalkulace nebo kalkulačních dat zůstávají beze změn.

Když je uživateli přiřazeno právo „Kalkulace“, má přístup ke kalkulaci, kalkulačním datům i volbám výpočtu materiálu.

Práva je možno udělit v souborovém menu projektového centra pod „NASTAVENÍ“ > „Uživatelé“

Konfigurátory

Dveřní výplně

Konfigurátor dveřních výplní Adeco byl začleněn do zadávání skla LogiKalu.

S touto novou funkcí máte dostupné všechny technické i ceníkové údaje dveřních výplní Adeco.

Zřízení

Abyste tento konfigurátor mohli používat, musíte si vyžádat od společnosti Adeco registrační kód, tzv. token.

Tento token zaneste do LogiKalu následovně:

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“.

Přejděte na záložku „Online konfigurátory“.

Zaneste token pod „Adeco“.

Používání

V masce Zasklení vyberte pod „Výplně“ položku „Dveřní výplně Adeco“.

Otevře se nové okno programu a pohybujete se v prostředí konfigurátoru. Zde „stavíte“ Váš „panel na míru“ se všemi technickými a ceníkovými údaji společnosti Adeco.

Pro pohyb všemi okny, klikněte vpravo nahoře na tlačítko „Weiter“ (Další).

Po zadání všech nastavení klikněte vlevo dole na tlačítko „Angebot erstellen und Daten übertragen“ (Vytvořit nabídku a přenést údaje).

Dveřní výplň se objeví se všemi technickými i ceníkovými údaji v masce Zasklení.

Dokumenty vytvořené konfigurátorem Adeco naleznete v projektovém centru na pravé straně pod Dokumenty.

Konfigurátor skla Pilkington

Od verze 11.2 je dostupný konfigurátor skla Pilkington.

Zřízení

Pro používání tohoto konfigurátoru se musíte zaregistrovat s e-mailovou adresou u společnosti Pilkington pod http://spectrum.pilkington.com.

Tento e-mail zanesete do LogiKalu následovně:

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“.

Přejděte na záložku „Online konfigurátory“.

Zaneste e-mailovou adresu do připraveného pole.

Používání

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „PROJEKT“ > „Projektové artikly“ > „Projektová skla“.

Zvolte „Online konfigurátor“ > „Pilkington-Spectrum“.

Konfigurátor se otevře v novém okně.

Vlevo můžete nastavit filtr vlastností skla. V pravé části obrazovky se Vám zobrazí výsledky filtru. Pro použití skla, klikněte na některý ze záznamů v pravé části obrazovky.

Na následující straně můžete sklo upravovat.

Pro přenos skla do projektových skel LogiKalu klikněte vpravo nahoře na tlačítko „Close“ (Zavřít).

Použití při zadávání prvku

V masce Zasklení pod Výplněmi jsou skla Pilkington dostupná mezi Projektovými skly a mohou být vsazena do pozice.

 

Konfigurátor poštovních schránek Allebacker

Konfigurátor poštovních schránek Allebacker byl začleněn do zadávání skla LogiKalu.

S touto novou funkcí máte dostupné všechny technické a ceníkové údaje poštovních schránek Allebacker.

Zřízení

Pro používání tohoto konfigurátoru potřebujete Kundennummer (Zákaznické číslo) a SachbearbeiterID (ID uživatele) společnosti Allebacker. Pokud tyto údaje dosud nemáte, můžete si je vyžádat u společnosti Allebacker.

Tyto přístupové údaje zanesete do programu následovně:

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“.

Přejděte na záložku „Online konfigurátory“.

Zadejte Vaše přístupové údaje pod „Allebacker“.

Používání

Otevřete masku Zasklení v Zadávání prvku.

V pohledu na pozici klikněte na pole, do něhož hodláte vložit poštovní schránku.

Pod „Výplně“ zvolte položku „Poštovní schránky Allebacker“.

Otevře se Konfigurátor poštovních schránek Allebacker.

Krok za krokem sestavíte poštovní schránku.

Po sestavení schránky klikněte na tlačítko „Projekt jetzt speichern“ (Uložit projekt nyní).

Pro zavření Konfigurátoru Allebacker a návrat do Zadávání prvku klikněte na křížek vpravo nahoře.

Poštovní schránka je v LogiKalu se všemi technickými a ceníkovými údaji.

CNC

Rozpoznávání kolizí při obrábění kotoučovými frézami rozšířeno

Od verze 11.2 mohou být kolize při obrábění kotoučovými frézami zobrazovány v CADu.

Vlastní databáze

Vypínání / zapínání sérií pro Zadávání prvku

Série je možno pro Zadávání prvku vypnout i zapnout.

Jděte v souborovém menu projektového centra do „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Zadání sérií“ > „Data sérií“.

Pro vyloučení série z výběru pro Zadávání prvku zrušte zaškrtnutí políčka před názvem série.

Pro zobrazení série ve výběru pro Zadávání prvku zaškrtněte políčko před názvem série.

Referenční body vlastních profilů

Nyní můžete zadat referenční body Vašich profilů, čímž pádem je bude možné obrábět.

Jděte do „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Data artiklů“.

Vyberte záznam profilu a klikněte na záložku „Referenční body“.

Podrobnosti k tématu Referenční body naleznete v následující kapitole:

https://help.orgadata.com/docs/handbuch/cnc/referenzpunkte/

Externí dozor

U protipožárních prvků a únikových dveří musí vždy proběhnout externí dozor. Proto byla do globálních předvoleb přidána oblast, v níž můžete vybrat provádějící zkušebnu a zanést číslo certifikátu.

Zvolte v souborovém menu projektového centra „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Globální předvolby“ > „Data pro CE“.

Otevře se následující okno:

Klikněte na záložku „Externí dozor“.

Vpravo vyberte zkušebnu. Přináležející ID bude automaticky přidáno programem.

Vpravo můžete zanést číslo certifikátu.

Tyto údaje budou uvedeny na prohlášení o vlastnostech a na značce CE.