Rastr

Rastr

V dialogu Rastr stanovíte strukturu pozice.

K dispozici jsou tři způsoby:

  1. Zadáním počtu a rozměrů polí na výšku a na šířku
  2. Volné zadávání
  3. Ze vzoru

Zadáním počtu polí na výšku a na šířku

YoMůžete zadat počet polí na výšku a na šířku. Maximální počet polí je 99. Poté, co stanovíte počet polí na výšku a na šířku, Vás program vyzve k zadání celkových i částečných výškek a šířek. Pokud chcete rozdělit pole rovným dílem, ponechte možnost “Automaticky” zaškrtlou. Pole, která byla vypočtena automaticky, jsou označena štítkem “A”. Výhoda automatického rozdělení spočívá v tom, že ve skutečnosti pouze pole s automaticky vypočteným rozměrem budou opravena v případě pozdějších úprav (např. změna celkových rozměrů).

Pokud chcete stanovit rozměr dílčího pole, můžete zadat buď rozměr pevným číslem nebo rozměr vypočítat rovnicí např. C/2 (C = celkový rozměr). Výsledek tohoto výpočtu bude zadán a zpracován automaticky. Pozor, k dalšímu používání bude uložen pouze výsledek, ne vzorec, při dalších úpravách např. celkové šířky se tedy dílčí rozměr automaticky nepřepočte.

Tip:
Pokud chcete změnit rozměr jednoho pole, klikněte na příslušnou kótu a automaticky vyskočí pole pro zadávání.

Poznámka:
Při užívání dveřních a okenních syystémů celkové kóty označují vzdálenost vnějších hran rámů, u dveří se vztahují k úrovni čisté podlahy. Dílčí rozměry označují kóty vzdálenosti od vnější hrany rámu k ose sloupku apod. U fasád je také možné nastavit počítání vzdáleností na způsob osa-osa.

Vložit pole

Po zadání všech kót můžete přidat pole kliknutím na “Vložit pole”.

Odstranit pole

Klikněte na tuto možnost pro smazání polí pozice.

Šířka a výška

Šířku i výšku pozice můžete měnit i po jejich zadání.
CKlikněte na “Celkové/Dílčí šířky” nebo “Celkové/Dílčí výšky” nebo klikněte přímo do konkrétního pole.

Výběr oblastí

K dispozici jsou následující funkce pro výběr: jednotlivý výběr kliknutím myši, vícenásobný výběr stiskem klávesy Ctrl a kliknutím myši a možnost zvaná “výběr oblastí”. Pro tuto možnost vytvořte výběrový obdélník

tažením myši se stisknutým levým tlačítkem nad prvky, jež chcete označit. přitom je rozhodující směr tažení: při tažení zleva doprava označí pouze prvky plně obsažené v obdélníku, při tažení zprava doleva značení zahrne všechny alespoň částečně obsažené prvky.

Zkosení

Zkosení elementu se provede také v dialogu Rastr. Můžete vybrat z možností “Vlevo nahoře”, “Vpravo nahoře”, “Vlevo dole” a “Vpravo dole”. Pak zadáte příslušné rozměry.

Můžete buď zadat rozměr kóty zobrazené s otazníky, nebo zadat číslo označeného sloupku nebo příčky.

Oblouk

U pozice také můžete zadat oblouk. Klikněte na možnost “Oblouk”.

Objeví se nové okno. Zde můžete vybírat mezi typy oblouku “Kruhový oblouk”, “Stlačený oblouk”, “Lomený oblouk” a “Kruhová pozice”.

Vložit / Smazat profily

Klikněte na možnost “Vložit / Smazat profily” a vyberte jednotlivé profily pro jejich přímé vložení, nebo smazání.

Můžete také označit oblast myší nebo stisknout klávesu CTRL pro výběr, nebo odznačenívíce profilů najednou. Případně můžete vybrat jednotlivé profily podržením klávesy ALT + stisknutím klávesy šipky.

Poté klikněte na tlačítko “Vložit / Smazat” vpravo dole.

Sloupky

Pro přidání sloupku klikněte na možnost “Přidat sloupek” a určete pozici sloupku od levé strany.

Příčník

Pro přidání příčníku klikněte na možnost “Příčník”.  Zadejte pozici příčníku od úrovně čisté podlahy.

Sloupky / Příčníky v dílčím poli

Užitím této funkce přidáte sloupky nebo příčníky do dílčího pole. Vyberte pole, kam mají býtsloupky nebo příčky vloženy a stanovte počet profilů.

Spojení

Vyberte možnost “Spojení” pro nastavení spojení pozice.

Klikněte na profil, kde chcete zadat nebo smazat spojení.
Můžete také vybrat oblast tažením myši nebo klikáním se současným stiskem klávesy CTRL pro vybrání nebo odznačení více profilů najednou. Po vybrání klikněte na tlačítko “Spojit” vpravo dole.

Rozšiřovací profily

Klikněte na možnost “Rozšiř. profily”.

Pak klikněte na stranu profilu, kde chcete přidat nebo smazat rozšiřovací profil.
Můžete také stisknout klávesu CTRL pro výběr nebo odznačení více stran profilů najednou. Poté klikněte na tlačítko “Rozšířit” vpravo dole.

Horní hrana podlahy

Určete vztažný rozměr pro horní hranu podlahy kliknutím na možnost “Horní hrana podlahy”. Zde můžete zadat vztažnou hranu, posun a výšku.

Podlaží

Můžete umístit podlaží za fasády. Relativně k nim pak můžete umístit spoje sloupků nebo podpory. Klikněte na možnost “Podlaží” a zadejte popis a tloušťku stropu. Určete polohu horní hrany stropu od nuly.

Volné zadávání

Po vybrání možnosti Volné zadávání se automaticky otevře CAD. Zde můžete zadat Zde můžete yvtvářet specifické elementy.

Ze vzoru

LogiKal obsahuje různé šablony elementů. S těmito šablonami mohou být pozice vytvářeny velice rychle.

Po vybrání vzorové pozice musíte určit rozměry.