Kování

Postup zadávání kování je nyní podobný postupu zadávání celého prvku. Software se dotazuje na potřebné součásti v logickém pořadí, jednu za druhou. Tak je zajištěno, že budou zahrnuty všechny součásti a žádná nebude opomenuta. Tento nový způsob zadávání kování také nabízí jasnější přehled a je přívětivější k uživateli.

Vzhled výběru kování

Výběr kování v pravé části okna Kování byl přebudován. Všechny použité artikly jsou jasně a logicky vypsány podle kategorií.

Ukládání a načítání výběru kování

Dvě nové ikonky vpravo nad výběrem kování Vám umožňují uložit si Váš výběr kování pro použití v dalších pozicích projektu.

Toto nahrazuje funkci „Projektový paket kování“ ze starších verzí programu.

Pro uložení Vašeho výběru klikněte na ikonu diskety. Otevře se nové okno programu. V poli “Název výběru” zadejte označení, jež chcete uložit s výběrem.

Klikněte na ikonu složky pro vložení výběru kování do pozice.

Náhled položek kování

Vpravo nad každým výběrem kování jsou dvě malé ikonky…

…umožňující přepínat mezi zobrazením seznamu a přehledem náhledů.

Příklad zobrazení seznamu

Příklad zobrazení náhledů

Změny položek v paketu kování

Zobrazí-li LogiKal za artiklem ikonku balíku, znamená to, že tento artikl byl určen Vámi vybraným balíkem kování.

Je-li balík vykreslen šedou barvou, nemůžete tento artikl změnit.

Je-li balík vykreslen modrou barvou, můžete tento artikl změnit.

Výběr kování

Při výběru kování se software bude dotazovat na navázané součásti v logickém pořadí, jednu za druhou.

Celým procesem zadávání Vás provede průvodce.

Nová verze programu se vyznačuje novými možnosti filtrování.

Jsou umístěny v horní části okna příslušného dílu.

To znamená, že vyhledávání kování je nyní ještě snazší a bezpečnější.

Nastavení filtru si můžete uložit pro budoucí použití.

Polohování dílů kování

Díly kování jsou vybírány jako dříve z přehledného seznamu obsahujícího náhledy.

Nové je ve verzi 11 zjednodušené polohování dílů kování na Vašem prvku (zde na příkladu dveřních závěsů).

Jako předvolba je nastaveno automatické určování poloh závěsů.

Pokud upřednostňujete ruční polohování závěsů, je toto s novým nástrojem na polohování nyní ještě snazší.

Zvolte “Ručně” a zadejte požadované hodnoty do polí pod “Přepsání poloh”.

Změny provedené zde se rovněž projeví ve schématu na levé straně.

Pod políčky pro zadávání poloh je pole umožňující volné polohování závěsů.

Můžete používat vzorce pro polohy obvyklé ze zadávání prvku (např. FH/2; FH = výška křídla)

Výběr přídavného kování

Díly kování jako kabelový přechod, elektrické ovládání atd. mohou být přidány dvojklikem na “Další kování.”

Změna vybraného kování

Vybrané díly kování mohou být snadno přenastaveny dvojklikem na položku.