Element

Otvírky

V dialogu Otvírky stanovíte otvírky pozice.

Vlevo jsou zobrazeny všechny dostupné typy otvírek.

Otvírky pozice se zadávají postupně jedna po druhé.
Můžete také vybrat vybrat různá pole pozice myší.

Kompletní výběr otvírek se V8m zobrazí po kliknutí do pole Hledat:

Po zadání otvírek se automaticky objeví okno s vlastnostmi pozice. Jiným způsobem můžete okno vyvolat kliknutím na “Vlastnosti pozice” z navigace vlevo.

Zde můžete vybrat druh zasklívacích lišt a variantu těsnění. Můžte také vybrat způsob odvodnění, druh rohových spojů a barvy.

Poté zadáte profily pozice.

Profily vybíráte ze seznamu vlevo. Řešený profil je zvýrazněn otazníkem.

Po kliknutí pravým tlačítkem na artikl ze seznamu se objeví následující kontextové menu:

Často užívané artikly můžete nastavit jako oblíbené. Klikněte na “Přidat k Oblíbeným”.
Oblíbené artikly jsou vždy zobrazeny nahoře v seznamu a jsou tedy snadno dostupné,.

Kliknutím na “Informace o artiklu” získáte podrobnější informace o vybrané položce.

 

Jednotlivý Profil

Můžete stanovit jednotlivé profily pozice. Vyberte jeden profil nebo více profilů najednou a klikněte na tlačítko “Převzít”.

Rám

Pro přiřazení nového rámu k pozici klikněte na možnost “Rám”.

Sloupek

Pro vložení sloupku do pozice klikněte na možnost “Sloupky”.

Příčník

Pro vložení příčníku do pozice klikněte na možnost “Příčník”.

Posunutí profilů

Funkce “Posunutí” vám umožňuje posouvat profily v elementu.

Jsou dvě možnosti, jak provést posunutí profilů. 

Posouvání pomocí Pomocných linek

Můžeme nastavit například vodorovné pomocné linky.

Klikněte na tlačítko “Pomocné linky” a zadejte novou kliknutím na Přidat.

Pak vyberte profil(y), které chcete posunout a klikněte na “Převzít”.

Dále budete vyzvání k potvrzení pomocné linky. Klikněte na ni a klikněte znovu na “Převzít”.

Na levé straně se zobrazí všechny varianty umístění profilu, kliknutím vyberete.

Volný posun

Druhou možností je volný posun vybraného profilu.

Nejdříve klikněte na posunutí. Pak vyberte profily.

Klikněte na tlačítko “Volně posunout”.

Zde můžete vybírat mezimožnostmi “Relativní posun profilu” a “Absolutní poloha profilu”.

Zadejte hodnotu a klikněte na “OK”.

Spoje profilů

Spoje profilů mohou být upravovány kliknutím na možnost “Spoje profilu”. Vyberte spoj kliknutím myši. Vlevo získáte přehled všech možných variant.

Prodloužení profilů

Pro stanovení prodloužení pozice klikněte na tlačítko “Prodloužení profilu”.

Vyberte možnost “Všechny” pro prodloužení sloupků nahoře a dole. Tato nastavení budou použita na všechny sloupky pozice.

Klikněte na tlačítko “Jednotlivě” a kliknutím myši můžete vybrat jeden i více sloupků najednou.

Dělní profilů

Klikněte na “Dělení profilů”, abyste stanovili polohu dělení profilu.

Vyberete profil a objeví se následující okno:

Klikněte na tlačítko “Přidat” (nebo stiskněte klávesu Insert) pro definování měr dělení profilů. Koncový odpočet závisí na délce tyče.

Koncový odpočet profilu může být změněn v přídavné optimalizaci.

Dodatkové profily a zasklívací lišty mohou být takto také zpracovány, zaškrtnutím možnosti “Dělit také dodatkové profily” nebo “Dělit také zasklívací lišty”.

Nové zadání 

Kliknutím na tlačítko “Nové zadání” můžte znovu zadat rámové profily pozice.

Napojení na zeď

Užitím této funkce vytvoříte napojení na zeď.

Můžete stanovit všechny položky a parametry potřebné pro zadání napojení na zeď.

Pokud chcete zadat přesazení, zadejte prosím hodnotu do pole “Přesazení” vlevo dole.

Řez zdí

Pro Řez zdí můžete zadat specifická nastavení. Vpravo se zobrazuje náhled řezu.

Zadejte celkovou tloušťku a vyberte šrafování.

Sendvičové stěny mohou být také zadávány. V tom případě zaškrtněte možnost “Dvojdílná zed” a stanovte tloušťku vnitřní a vnější části.

Pod těmito funkcemi můžete určit vnitřní a vnější odstupy stěny od elementu.

Síť proti hmyzu

Klikněte na možnost “Síť proti hmyzu” pro doplnění sítí proti hmyzu do pozice.

Objeví se nové okno se šablonami sítí:

Vyberte šablonu a objeví se nové okno pro zadání parametrů:

Vlastní sítě proti hmyzu mohou být zadány v Knihovně pozic.

Příčkování

Do polí pozice mohou být vsazeny příčky, kliknutím na nabídku “Příčkování”.

Objeví se nové okno. Zde můžete zadat sloupky a příčky kliknutím vlevo na nabídky “Přidat sloupek”, resp. “Přidat příčník”.

Stanovte počet sloupků / příček.

Stanovte rozestupy. Můžete si vybrat mezi možnostmi “Stejné rozměry skla” a “Zadat volné rozměry”.

Užitím možnosti “Stejné rozměry skla” pro rozdělení příček / sloupků rovnoměrně v poli.

Užitím funkce “Zadat volné rozměry” zadáte rozestupy přímo.

Volné zpracování příček

Klikněte na tuto možnost pro volné zadání příček. Počáteční a konečný bod stanovte kliknutím myši. Můžete také zadat úhel příčky.

Smazat profily

Pro smazání profilu je někoik funkcí. Podle toho, které profily chcete smazat, zvolte “Smazat všechny profily”, “Smazat profily” nebo “Smazat dílčí profily”.

Změnit profily

Pro úpravu profilu klikněte na možnost “Změnit profily”.

Zarovnání profilů

Pokud jste zadali diagonální profil, můžete jej užitím této funkce zarovnat.

Klikněte na počáteční nebo koncový bod a z nabídky vlevo vyberte variantu zarovnání.