Zadání pracovních časů

Pracovní časy v zadání prvků

Během zadávání prvků může být na pozadí vypočítán časový návrh pro aktuální pozici. Ten bude zobrazen v masce “Další data” jako “Návrh” (bod 1):

Zaškrtněte volbu “Převzít návrh” a časové návrhy ze šedě podbarvených polí vpravo budou převzata. Pracovní časy zde mohou být v případě potřeby individuálně upraveny.

Pro detailní přehled časových návrhů klikněte na příkaz “Info k časovému návrhu” v panelu příkazů vlevo.

Zde naleznete rozpis pracovních časů. Data mohou být exportována do excelového souboru kliknutím na tlačítko “Excel”.

Označení / Zobrazení pracovních časů

Můžete si sami stanovit označení pracovních časů i předvolby pracovních časů. Klikněte v projektovém centru na “Nastavení -> Další nastavení -> Pracovní časy”.

V oblasti označené “1” můžete zadat vlastní svá vlastní označení. Tato budou následně zobrazena v zadávání prvků v masce “Další data”. Dále jsou zde možnosti položku nezobrazovat nebo návrh času rovnou převzít.

V horní části masky můžete funkcí “Způsob zjišťování pacovních časů” s volbou “zjedodušeně” nastavit zobrazování zjedodušeného přehledu. S volbou “Jednotlivé časy” dosáhnete v “Zadávání prvků” pod “Další data -> Info k časovému návrhu” detailní rozpis vyšetřených pracovních časů.

Poznámka: Pro techniky, kteří používají LogiKal výlučně na konstruování, může být v “Nastavení -> Zadávání prvků” zaškrtnuta možnost “Zadání bez pracovních časů”. Touto volbou budou v “Zadávání prvků” v “Dalších datech” pracovní časy pro příslušného uživatele zneviditelněny.

Předvolení pracovních časů

Pro založení pracovních časů přejděte v Projektovém centru do “Vlastní databanky” a vyberte možnost “Pracovní časy”.

Pracovní časy se dělí na “Standardní pracovní časy” (1) a “pracovní časy v závislosti na sérii” (2) .

Standardní pracovní časy

Ve „Standardních pracovních časech“ mohou být založeny pracovní časy, které nezávisí na sérii, jako například časy pro rohový spoj nebo T-spoj.

Pracovní časy v závislosti na sérii

Pracovní časy vztažené k sérii mají k výše uvedenému navíc možnosti založení pracovních časů např. pro spojení, rozšíření nebo Napojení na zeď. Pokud jste např. založili vlastní napojení na zeď ve vlastní (vizte Eigene Wandanschlüsse anlegen), máte zde možnost, přiřadit zde tomuto napojení pracovní čas:

Aby bylo zadávání pracovních časů (například pro kování) uspořádáno ještě flexibilněji, nachází se ve “Vlastní databance” pod “Systemové profily/Příslušenství” a pod “Systémovým kováním” možnost, přiřadit jednotlivým artiklům oddělené pracovní časy. Tyto časy budou připočteny k časům vypočteným ze standardních nebo na sérii závislých časů.

Nadto mohou být pracovní časy založeny také ve “Vlastní databance” u “Utěsnění, Napojením na podlahu”, “Napojením na zeď”, “Nalepovacích příček” a “Roletových kastlíků”.

V zadávání prvků, artikly zadané pod “Přídavnými arikly” mohou být rovněž zadány s oddělenými pracovními časy.