Textový procesor

Vytváření a upravování textů

V modulu Textového procesoru můžete texty zadávat a různě upravovat.

Textový procesor spustíte tak, že v Projektovém centru kliknete v souborovém menu na nabídku “Programy” a vyberete možnost “Textový procesor”.

Otevře se nové okno:

Zde si můžete vybrat, jestli chcete vytvářet nový textupravit stávající text nebo otevřít naposledy upravovaný text.

Objeví se uživatelské rozhraní Textového procesoru.

Uživatelské rozhraní textového procesoru

Textový procesor disponuje těmito funkcemi:

Nový
Použitím této funkce vytvoříte nový prázdný dokument.

Otevřít
Pro nahrání nějakého již uloženého dokumentu zvolte tuto funkci.

Uložit
Uložte Vaše texty, pokud je chcete později upravovat nebo tisknout.

Tisk
Aktuální text bude vytištěn.

Vyříznout
Označený úsek textu bude zkopírován do schránky a vymazán z aktuálního textu. Později může být vložen jinam do textu.

Kopírovat
Označený úsek textu bude zkopírován do schránky, nebude ale vymazán z aktuálního textu. Může být později vložen jinam do textu.

Vložit
Úseky textu, jež byly vloženy funkcemi “Vyříznout” nebo “Kopírovat” do schránky, budou vloženy na pozici kurzoru.

Vložit tabulku
Na aktuální polohu v textu bude vložena tabulka.

Zobrazit zvláštní znaky
Program zobrazí na místě zalomení odstavce znak “¶”. Mezery budou zobrazeny tečkami v polovině výšky řádku. Tyto znaky jsou pouze informativní a nebudou vytištěny.
Schriftart
Typ písma
Pomocí této funkce stanovíte typ a velikost písma.

Tučné písmo
Označený text bude zobrazen tučným písmem.

Podtržené
Označený text bude podtržený.

Kurzíva
Označený text bude zobrazen v kurzívě.

Zarovnání vlevo
Označené odstavce budou zarovnány vlevo.

Vycentrovaný
Označené odstavce budou zarovnány na střed.

Zarovnání vpravo
Označené odstavce budou zarovnány doprava.

Zarovnání do bloku
Označené odstavce budou zarovnány do bloku.

Rámování zadat / smazat
Pomocí této funkce můžete zadta nebo smazat rámování tabulkových polí nebo odstavců.

Číslování
Automaticky generuje očíslovaný seznam.
Textový procesor přizpůsobí automaticky řadu čísel očíslovanému seznamu.

Odrážky
Automaticky vytvoří seznam s odrážkami.

Zmenšit odsazení
Textový procesor zmenší odsazení o jeden odskok tabulátoru.

Zvětšit odsazení
Textový procesor zvětší odsazení o jeden odskok tabulátoru.

Funkce polí

Při vytváření předloh pro dokumenty jako nabídky můžete zadat pole. Tato pole jsou pak při generování výstupu automaticky vyplněna odpovídajícím obsahem.

Pro přidání pole zvolte v textovém procesoru ze souborového menu položku “Vložit -> Pole”.

Po uložení souboru budou tato pole aplikována ve výstupech i v budoucnosti.

Nastavení textového procesoru

Můžete zadat nastavení textového procesoru.

Vyberte tedy v souborovém menu projektového centra položku “Nastavení -> Další nastavení”.

Přejděte na kartu “Textový procesor”.

Zde můžete nastavi, ve kterém formátu mají být ukládány obrázky v textovém procesoru. Standardně je nastavena volba formátu EMF.

Když zvolíte BMP, můžete určit rozlišení. Doporučuje se ponechat nastavení na 300 DPI.

Pokud máte na svém počítači nainstalovaný Microsoft Word, můžete jako textový procesor používat tento program. Zrovna tak mohou být v tomto programu otevírány a upravovány reporty.