Statika tyče

Statika tyče – vertikální

Po definování všech vlivů klikněte na tlačítko “Statika tyče – vertikální” pro provedená předběžných statických výpočtů pro sloupky. Nejdříve vyberte jednotku délky v “Údajícha” poté stanovte polohu nosníku v rámci budovy. Ta je potřebná pro výpočet příslušného zatížení větrem. Pak už je na Vás, jestli chcete navrhnout nosník přes jedno, dvě, nebo více polí.

Nosník přes jedno pole (prostý nosník)

Pokud chcete kalkulovat nosník přes jedno pole (prostý nosník), vyberte v poli “Systém” možnost “Nosník 1-pole” a zadejte jeho Délku (L), Šířku pole vlevo (wL) a Šířku pole vpravo (wR). Poté určíte, jestli chcete zvolit profil z databáze nebo jestli přímo zadáte hodnotu statického momentu Ix, a podle použitého materiálu zvolíte hodnotu modulu pružnosti.

Na pravé straně se v poli “Výpočet” zobrazí uvažovaná hodnota zatížení větrem a z něj odvozená požadovaná hodnota Ix. V poli “Vyhodnocení průhybu” jsou zobrazeny uvažované mezní hodnoty průhybu porovnané s vypočtenou hodnotou průhybu nosníku a také procento využití průřezu profilu.

V zájmu zjednodušení procesu návrhu prostého nosníku se předpokládá, že délka hrany skla se rovná délce rozpětí nosníku. Oblast působení zatížení je počítána zvlášť pro levou a pravou stranu jako lichoběžník nebo trojúhelník. Pokud chcete kalkulovat boční zasklená pole přesněji, vyberte možnost “Nosník více polí”.

Nosník přes dvě pole

Při výpočtu nosníku o dvou polích se postupuje podle stejných principů jako při výpočtu prostého nosníku. V zájmu zjednodušení je za oblast působícího zatížení uvažován obdélník s šířkou rovnou polovině šířky pole, a délka hrany skla je uvažována jako polovina délky nosníku.

Nosník přes více polí

Njpřesnější metodou návrhu sloupku je zadat ho jako nosník přes více polí. Tímto je umožněno uvažovat různé výšky a šířky polí zasklení na levé a pravé straně sloupku. Zvolte nejdříve možnost “Nosník více polí” v poli “Systém” a pak klikněte na tlačítko “Zpracovat”.

V okně “Nosník přes více polí” můžete zadat délku nosníku, podpěry a pole zasklení. V poli “Podpěra” je možné zadat přídavné středové podpěry buď tlačítkem “Auto”, které rozdělí nosník na pole stejné délky, nebo zadat přídavné podpěry přímo prostřednictvím tlačítka “+”. Pole zasklení vpravo a vlevo se zadávají podle stejného principu.

Tiskové výstupy

Pokud chcete vytisknout výsledky předběžného statického posouzení sloupku, klikněte na tlačítko “Tisk” a v následujícím dialogu navolte potřebné parametry tiskového výstupu:

Statika tyče – horizontální

Pro předběžné statické výpočty příčníků klikněte na tlačítko “Statika tyče – horizontální” z nabídky modulu statických výpočtů. Při zadávání se postupuje stejně jako při zadávání “Nosníku přes jedno pole” ve funkci “Statika tyče – vertikální”. Zde musíte zadat výšku pole pod a nad místo šířky pole vpravo a vlevo. Program dále vyžaduje informace o tloušťce skla a vzdálenostech zasklívacích podložek.

Na pravé straně okna jsou zobrazeny výsledky výpočtů pro zatížení ve směru os x a y, kde výsledky pro osu x jsou zobrazeny modře a výsledky pro osu y černě. Tiskové výstupy jsou stejné jako u funkce “Statika tyče – vertikální”.