Statika skla

Po kliknutí na tlačítko “Statika skla” z nabídky modulu statických výpočtů se otevře zadávací okno této funkce. Po stanovení pozice zasklení v rámci budovy program okamžitě zobrazuje odpovídající tlak a sání větru. Pak zadejte rozměry zasklení a typ skla, tloušťku zasklení a šířku meziskelního rámečku, je-li použit. V poli “Výsledek” na pravé straně okna můžete zkontrolovat, zda Vaše skladba skla splňuje Vámi zadané mezní hodnoty. Příklady různých skladeb skla jsou uvedeny níže.

Důležitá poznámka:

Někteří uživatelé modulu statiky skla jsou překvapeni, že LogiKal® hlásí nadměrné průhyby zasklení, které by dle jejich názoru mělo být staticky dostatečné. Zvažte prosím následující poznámky:

V dokumentu Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen (TRLV), platném na území Německa, není uvedena žádná mezní hodnota průhybu zasklení, jsou zde uvedeny jen mezní hodnoty napětí. Ovšem je vyžadováno zvážit klimatické vlivy, které mohou znamenat znásobení účinků zatížení větrem.

Průhyb je rozhodující návrhová veličina ve většině případů z praxe. LogiKal® nenavrhuje žádnou standardní mezní hodnotu průhybu pro zasklení. Každý uživatel může nastavit obecnou mezní hodnotu, jako např. 8mm nebo L/300, ale ve zvláštních případech je naprosto nezbytné informovat se na určité hodnoty u výrobce skla.

Příklad: Zasklení 1000x1000mm má maximální přípustný průhyb 1000/300 = 3,3mm. Skutečný průhyb např. 3,63mm už překračuje mezní hodnotu o 10 procent, třebaže mezní hodnota 8mm je využita jen z 45 procent. Proto prosím zkontrolujte, zda obě mezní hodnoty musí být dodrženy, nebo jestli např. podmínka mezního průhybu 8mm je dostatečná. V tom případě můžete přenastavit Maximální průhyb / Délka hrany skla na Neomezeně.

Kromě uvedeného posouzení je ještě takzvané posouzení použitelnosti, tzn. že dodržení limitních hodnot zajistí, že posuzované zasklení je plně funkční ve smyslu neprostupnosti a odolnosti. Prakticky to znamená, že maximální únosnost obvykle není zdaleka dosažena, avšak mez použitelnosti je již překročena.

Pokud modul statického posouzení nahlásí, že je překročena mezní hodnota průhybu skla, nemusíte hned vyvozovat, že zasklení nesmí být takto použito. Rozhodně se ale v tomto případě musíte poradit se svým výrobcem skla.

Jednoduché sklo

Monolitické sklo

Foliované sklo

Izolační sklo

Monolitické sklo

Foliované sklo

Zadání zasklení

Při zadání zasklení LogiKal® ihned zobrazí, které zasklení vyhoví mezním hodnotám, a které ne. Při to je nezbytné, aby k příslušnému zasklení byly přiřazeny příslušné typy skel.

Následující dva obrázky zobrazují, kde se specifikují typy skel u zadávaného izolačního skla (Vlastní databanka / Seznam izol. skel) a skla k zakázce.

Obvykle je snazší zadat zasklení v modulu předběžných statických výpočtů a nakonfigurovat jej staticky vyhovující (typ skla, tloušťka, meziskelní rámeček). Pak toto sklo můžete zadat buď jako jednoduché nebo izolační sklo ve “Vlastní databance”, nebo jako Sklo k zakázce během zadávání elementu.