Používání modulu Předběžných statických výpočtů

Statický modul LogiKalu® může být spuštěn jako samostatný podprogram nebo jako jedan z funkcí při Zadávání elementu. Následující text popisuje potřebná zadání, nastavení a možné výstupy výsledků obou variant.

Samostatný modul statických výpočtů

Samostatný modul statických výpočtů je užíván pro navrhování nosníků a skel nezávisle na Zadávání elementů. Tyto výpočty jsou automaticky ukládány v rámci statických výpočtů a mohou být kdykoli znovu načteny. pro spuštění modulu klikněte v hlavním menu na možnost “Předběžné statické výpočty”.

Nejdříve zadejte údaje statické zakázky a pak klikněte na tlačítko “Vlivy” pro zadání zatížení a limitních hodnot. Věnujte prosím pozornost také upozornění dole!