Uživatelské rozhraní

Navrchu obrazovky se nachází souborové menu, přes něž se dostanete ke všem podprogramům a programovým funkcím.

Hned pod souborovým menu se nachází tlačítková lišta s často užívanými funkcemi, jež jsou takto snadno dostupné.

Ve sloupci vlevo jsou zobrazeny Naposledy otevřené projekty. Pokud na některý kliknete, otevře se do projektového centra.

Pod naposledy otevřenými projekty je zobrazena adresářová struktura, v níž jsou uloženy jednotlivé projekty.

Ve sloupci vpravo jsou zobrazeny pozice právě označeného projektu. Po dvojkliku na zobrazenou pozici se tato otevře v zadávání prvku.

Těžištěm správy projektů je ovšem seznam projektů. Zde jsou zobrazeny všechny projekty a jejich podrobnosti.

Po kliku pravým tlačítkem myši na projekt se otevře kontextové menu se všemi dostupnými funkcemi.

Dole naleznete hlavní navigaci programu. Zde můžete přecházet mezi úvodní stranou, správou projektů, výrobními jednotkami nebo projektovým centrem.

CZ-2016-Projektverwaltung-001

Funkce drag & drop (táhni & pusť)

Drag & drop ve Správě projektů Vám umožňuje přesouvat nebo kopírovat složky a projekty jednoduše a rychle.

Levým tlačítkem myši klikněte a podržte projekt, který chcete přesunout.

Přesuňte projekt do umístění, kde jej chcete uložit. Levé tlačítko myši držte podržené.

Tlačítko myši uvolněte poté, co kurzor umístíte nad složku nového umístění.