Správa adres

Správu adres naleznete v souborovém menu projektového centra pod “Programy” > “Správa adres”.

Přidání adresy
Klikněte vpravo dole na tlačítko “Přidat”.

V hroní části zaneste údaje adresy. V poli “Typ” určete, o který typ kontaktu se jedná.

Ve spodní části můžete na zadat záložce “Kontakt” další údaje jako například kontaktní osobu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Na záložce “Nepovinné údaje” můžete ke kontaktu zadat doplňující informace.

Pod “Sleva/Podmínky” můžete zadat podmínky příznačné danému kontaktu. Údaje, jež zde zadáte, budou v kalkulaci brány v potaz a zobrazeny na tiskových výstupech.

Program Vám nabízí zástupné znaky, které můžete začlenit do textu:

DATE -> vyšetří aktuální datum
TOTAL -> celková cena

Vezměte prosím na vědomí, že DATE a TOTAL musí být napsána celá velkými písmeny.

Příklad:
Do textového pole pod podmínkami zadáte následující vzorec:
Splatné do {DATE+10} se 3% skontem {TOTAL*0.03} = {TOTAL*0.97}

Bude nahrazeno následujícím textem:
Splatné 18.02.2015 se 3% skontem 248 CZK = 8014 CZK

Úprava adres
Pro úpravu stávající adresy poklepejte jednoduše na daný kontakt.

Kopírování adres
Pro zkopírování adresy ji označte a klikněte na tlačítko “Kopírovat”.

Mazání adres
Pro smazání adresy ji označte a klikněte na tlačítko “Smazat”.

Vyhledávání, třídění a filtrování adres

Vyhledávání
Vyhledávací pole je ve správě adres umístěno vpravo nahoře. Zadejte názvy / jména, výsledky vyhledávání se objeví automaticky.

Třídění
Pro setřídění dle jednotlivých sloupců seznamu klikněte do záhlaví daného sloupce.

Filtrování
Klikněte na zdvojenou dolů směřující šipku vedle vyhledávacího pole. O řádek níže se objeví výběr, kde můžete nastavovat filtr podle polí. Po provedení výběru klikněte na “Použít filtr”.

Export adres
Adresy z LogiKalu je možné použít i v jiných programech. K tomu slouží ve Správě adres vícero funkcí.

Často podporovaným formátem souboru je CSV. Pro vyexportování Vašeho seznamu do tohoto formátu klikněte v souborovém menu na “Soubor” -> “CSV Export” a zadejte místo uložení souboru.

Správa adres Vám kromě toho nabízí export adres ve formátu NMR pro programy společnosti Tobit. Klikněte v souborovém menu na “Soubor” -> “Tobit-export”, určete místo uložení souboru a následně zadejte název serveru. S dotazy ohledně serverových dat kontaktujte prosím správce Vašeho systému.

Import adres
Chcete-li použít adresy z jiného programu, můžete je převzít prostřednictvím importu ve správě adres. Podporovány jsou importovací soubory ve formátech CSV, Excel, Klaes a Adulo.

Ve správě adres klikněte na “Soubor” -> “Import”.

Vyberte importovací soubor s Vašimi adresními údaji.

Níže vyberte typ souboru a klikněte na “Další”.

V následujícím okně přiřaďte pole adresy odpovídajícím  sloupcům souboru. Klikněte vždy na šipku vedle názvu pole a vyberte sloupec.

Následujte průběh programu a a v jeho posledním okně vyberte adresy, jež mají být naimportovány. Zaškrtněte příslušné políčko před záznamem adresy.

Pro dokončení importu klikněte na “Importovat”.

Aktuální předlohu pro import adres můžete stahovat zde:
Excel-Vorlage Adress-Import

Štítky
Přes “Soubor” -> “Štítky” můžete vygenerovat a vytisknout adresní štítky.

Standardně je nastavena předloha štítků.

Chcete-li předlohu upravit, klikněte v Projektovém centru v souborovém menu na “Nastavení” -> “Adresní štítky”.

V horní části okna určete velikost, polohu a počet štítků na výtisku.

V dolní části můžete určit, které údaje budou na štítku zobrazeny. Vyberte vpravo pole a klikněte na tlačítko „Přidat“. Posouváním s podrženým levým tlačítkem myši poté můžete pole přesně umístit do rastru. Chcete-li změnit typ písma pole, označte toto pole a klikněte na tlačítko “Upravit”.

Pro odstranění pole označte toto pole a klikněte na tlačítko “Smazat”.

K dispozici je navíc možnost přidat volný text – klikněte na tlačítko “Volný text”.

Po kliknutí na “Rastr” můžete určit velikost okraje štítku a rozteč rastru.

Pole otočíte o pravý úhel tím, že je označíte a pod Otočit použijete tlačítka “-90°” nebo “90°”.

Tisk
Kliknete-li v menu “Soubor” na “Tisk”, vytiskne se standardně celý seznam adres. Chcete-li vytisknout jen výběr, označte příslušné záznamy, klikněte na “Tisk” a v tiskovém menu zvolte “vybrané adresy”.