Importování / Exportování

Exportování projektů

Je možný export celých projektů nebo jednotlivých pozic. Ve správě projektů klikněte pravým tlačítkem myši na projekt a zvolte „Export / Projekt“. Vyexportovaný soubor uložte.

CZ-2016-Projektverwaltung-Export-001

Otevře se výběr pozic. Pokud si přejete vyexportovat jen jednotlivé pozice, upravte příslušným způsobem zaškrtnutí před čísly pozic.

CZ-2016-Projektverwaltung-Export-002

Exportování seznamu projektů

Je možno vyexportovat úplný seznam projektů do excelového souboru. Klikněte do seznamu ve správě projektů pravým tlačítkem myši a zvolte „Export / Seznam projektů“.

CZ-2016-Projektverwaltung-Export-003

Importování

Importovat je možno úplné projekty nebo jednotlivé pozice. Klikněte na „Import“ na tlačítkové liště správy projektů, vyberete soubor pro import a pojmenujte importovaný projekt.