Archivování projektů

Správa projektů má archivační systém. Archivované projekty jsou ve správě projektů skryty a uzamčeny před úpravami. Výhoda: Projekty zůstávají obsaženy v primární struktuře dat projektů. Archivované projekty mohou být kdykoliv znovu zobrazeny.

Pro použití této funkce klikněte pravým tlačítkem myši na projekt a zvolte „Archivovat“. Archivovaný projekt se skryje.

CZ-2016-Projektarchivierung-001

Pokud chcete archivované projekty zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši v seznamu projektů a zvolte „Zobrazit archivované projekty“.

CZ-2016-Projektarchivierung-002

Tyto budou zobrazeny šedým písmem.

CZ-2016-Projektarchivierung-003

Pro reaktivaci archivovaného projektu klikněte na šedě uvedený projekt a zvolte „Oživit projekt“.