Reporty v OpenOffice Calc

Pokud jako tabulkový procesor používáte OpenOffice Calc, musíte pro správné vytváření reportů provést následující nastavení:

Klikněte v souborovém menu projektového centra „NASTAVENÍ“ > „Další nastavení“ > „Textový procesor“.

V oblasti „Tabulkový procesor“ zvolte „OpenOffice Calc“.

Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko „OK“.

Pro zobrazení reportů v OpenOffice Calc, klikněte v okně nastavení příslušného reportu na tlačítko „Zobrazit“ a zvolte „Zobrazit (Excel)“.