Reporty v MS Excel

Pro zobrazení reportu v MS Excel klikněte v okně nastavení daného reportu na tlačítko „Zobrazit“ a zvolte „Zobrazit (Excel)“.

Pokud jako tabulkový procesor používáte OpenOffice Calc, věnujte pozornost nastavením popsaným v tomto článku: Reporty v OpenOffice Calc.