Ukládání reportů

Nové formáty pro ukládání reportů jsou pdf a xps. Soubory je možno uložit ve složce projektu a jsou k otevření z projektového centra pod „Dokumenty“.