Předlohy reportů

Soubor Download RED Download ZIP
Hlavička s logem a textem, zápatí s počtem stran
Hlavička s logem, zápatí s řádky
Hlavička s logem a textem včetně přídavných řádek pro předmět
Štítky na sklo
Bianko