Uživatelské rozhraní

Každá společnost si navrhuje svoje obchodní postupy individuálně. Proto jsme projektové centrum rozdělili do několika částí, které můžete si můžete přizpůsobit dle potřeb.

Při prvním spuštění programu je uživatelské rozhraní uspořádáno následovně:

Vlevo vidíte přehled standardních tiskových výstupů, jež jsou děleny do pěti oblastí: kalkulace, výroba, objednávka, nabídky/faktury a CNC.

Uprostřed vidíte přehled pozic.

Na pravé straně naleznete údaje projektu.

Kliknete-li pravým tlačítkem myši na nějakou pozici, objeví se kontextové menu, jež Vám nabídne všechny funkce dostupné pro tuto pozici.

Zobrazení pozic

Na tlačítkové liště naleznete tlačítko „Zobrazení“. Zde můžete přepínat mezi různými režimy zobrazování pozic.

Podrobné

Malé ikony

Střední ikony

Velké ikony

Seznam

Odkazy na dokumenty

Používání správy dokumentů je nyní snazší a rychlejší. Na dokument ve Vašem počítači nyní můžete zavést odkaz přímo z projektového centra.

Klikněte na položku “Dokumenty” pravým tlačítkem myši.

V dialogu vyberte soubor, který si přejete přiřadit vybranému projektu.