Stroje

Projektový standard

Pokud na určitý projekt chcete určit nebo naopak vyloučit použití nějakého stroje, můžete provést potřebná nastavení v projektovém standardu.

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „PROJEKT“ > „Stroje“ > „Projektový standard“.

V horní oblasti můžete vybrat stroje, které chcete užít.

Pod „Vyloučit úplně stroje“ můžete zadat stroje, které určitě nemají být používány.

Poznámka: Pokud zde nezadáte žádné údaje, programe automaticky použije nastavení z CNC DATABÁZE >  Správa strojů.

Přiřazení profilů

Můžete určit, který stroj má být použit pro který jednotlivý profil.

Klikněte v souborovém menu projektového centra na „PROJEKT“ > „Stroje“ > „Přiřazení profilů“.

Poklepejte na artikl ze seznamu a zadejte pilu a obráběcí centrum.

Poznámka: pokud zde nezadáte žádné údaje, program automaticky použije nastavení z globální Správy strojů.