Poznámky k pozici

Ke každé pozici můžete zadat vlastní poznámku. Klikněte pravým tlačítkem myši na pozici a vyberte z kontextového menu „Upravit / Poznámka k pozici“.

CZ-2016-Projektkommentar-001

Zde můžete v horní části okna určit, má-li být text poznámky zobrazen jen ve výrobní dokumentaci, nebo ve výstupech všeobecně (např. v řezu prvkem). Vlastní poznámku můžete přidat ke kalkulaci, nabídce, dodacímu list, potvrzení objednávky, faktuře a řezu prvkem, pokud zaškrtnete políčko „Poznámka k …“. Chcete-li použít poznámku z výrobní dokumentace i na jiných výstupech, zaškrtněte „jako výrobní dokumentace“.

Poznámky mohou být přebírány i z jiných projektů / pozic, kliknete-li na tlačítko „Z jiné pozice“ a vyberete projekt. Dále klikněte na pozici, z niíž chcete poznámku převzít.