Nastavení

Zobrazení pozic

Pod „Nastavení“ > „Projektové centrum“ > „Zobrazení“  můžete určit způsob popisu pozic v přehledu. Tyto informace se vztahují k režimu zobrazení „Podrobnosti“.

Pohled na pozici
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li v přehledu pozic zobrazit pohled na pozici.

Kóty
Chcete-li mít pohled na pozici i s kótami, zaškrtněte tuto volbu.

Pohled
Zde můžete zvolit, má-li být pohled na pozici v projektovém centru zevnitř, nebo zvenku. S volbou „Stejný jako zadávání prvku“ bude směr pohledu ze zadávání prvku automaticky užit i v projektovém centru.

Šířka / výška pohledu na pozici
Toto nastavení Vám umožňuje určit rozměry pohledu na pozici v projektovém centru. Hodnoty jsou zadávány v pixelech.

Popis pozice

Standardní popis pozice
Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete mít podrobnou informaci o profilové řadě nebo povrchové úpravě prvku i otvírky vedle pohledu na pozici.

Poznámky k pozici
Pro zobrazení poznámek vedle pohledu na pozici zaškrtněte možnost „Poznámky k pozici“.

Založeno dne
Zaškrtnutím zapnete zobrazování data založení pozice.

Poslední změna
Zaškrtnutím zapnete zobrazování data poslední změny pozice.

Další možnosti

Součinitel prostupu tepla U
Zobrazování hodnoty součinitele prostupu tepla U v projektovém centru může být zapnuto zde.

Kalkulační cena

Zaškrtnutím zapnete zobrazování kalkulační ceny pozice v přehledu pozic projektového centra.

Nabídkové texty a nabídková cena
Potřebujete rychle změnit text nabídky nebo nabídkovou cenu pozice, která již byla zkalkulována? Obojí je možné provést pro každou pozici přímo v projektovém centru.

Aktivujte volbu „Nabídková cena“.

Zkalkulujte pozici nebo celý projekt a vytvořte nabídku.

Následně se částka zobrazí v projektovém centru ve sloupci „Nabídková cena“.

Klikněte na částku a vyskočí okno změny cen.

Nastavení popisu v zabaleném seznamu

Používáte-li zabalený seznam pozic, můžete zde zaškrtnout, které údaje mají být zobrazovány. Můžete vybrat profilovou řadu, barvu, stručný popis, velikost a druh pozice.

Zobrazování fasád

Otvírky zobrazovat samostatně

Tato volba Vám umožňuje zobrazovat fasádní otvírky samostatně. Toto nastavení bude zohledněno v tiskových výstupech při zobrazování pozice.

U otvírek vykreslit celou fasádu

Pokud jste zaškrtli volbu „Otvírky zobrazovat samostatně“, můžete užitím volby „S otvírkami vykreslovat celou fasádu“ určit, má-li být fasáda zobrazována úplně, nebo zjednodušeně.

Zjednodušené zobrazení
Úplné zobrazení’

Segmenty

V zadání prvku můžete segmentovat fasády.

Zobrazit odkazy

Zde můžete nastavit, přejete-li si mít v přehledu pozic zobrazené odkazy pro „Novou pozici“, „Novou materiálovou pozici“, „Novou textovou pozici“, „Novou pozici z knihovny“ či „Novou pozici ceníku prvků“.

Jedním jednoduchým klikem můžete vytvořit novou pozici. Odkazy budou zobrazeny podtrženy na konci přehledu pozic.

Ostatní nastavení

Rychlost rolování
Tímto upravíte rychlost rolování v přehledu pozic.

Dvouobrazovkové řešení

Více a více uživatelů pracuje na PC se dvěma displeji. Možnost přesunu okna mezi displeji a přehledné zobrazování toho nejdůležitějšího jsou velmi výhodné. Sami pro sebe můžete rozhodnout, která informace má být na kterém displeji.

Pro nastavení nastavte na záložce Zobrazení mód na 2 obrazovky.

Na záložce 2 obrazovky, můžete nastavit způsob zobrazování informací o pozicích a projektech. Každá položka může být myší přetažena do zvolené oblasti.

Pro přesouvání různých oken mezi jednotlivými displeji bez myši jsou k dispozici klávesové zkratky:

klávesa Windows + Shift + šipka doprava         nebo
klávesa Windows + Shift + šipka doleva