Možnosti artiklů

V pravém sloupci projektového centra naleznete „Možnosti artiklů“. Zde můžete zadávat a upravovat zbytkové délky, zbytková množství, zvláštní délky, sdružené profily nebo dodací délky.

Zbytkové délky

Funkce „Zbytkové délky“ Vám umožňuje použít skladové délky pro profily Vašeho projektu.

Poznámka: naimportovány mohou být jen zbytkové délky artiklů profilů užitých v aktuálním projektu

Ruční zadání

V projektovém centru zvolte „Možnosti artiklu“ > „Zbytkové délky“ > „Nové“.

Zadejte zbytkové délky.

Import zbytkových délek

Aktuální šablonu Excelu pro import zbytkových délek můžete stáhnout odsud: Download Importdatei Restlängen.

Do souboru Excelu zadejte data zbytkových délek.

Jednotlivé sloupce vyplňujte s ohledem na následující poznámky:

Výrobce Zde zadejte úplný název výrobce
Číslo profilu Zde zadejte číslo profilu
Přípona povrchové úpravy vnitřní Mají-li již zbytkové délky povrchovou úpravu vnitřní, zadejte zde její příponu
Povrchová úprava vnitřní Do tohoto sloupce zadejte povrchovou úpravu vnitřní barev RAL nebo volně zadaných barev. Pro profily bez povrchové úpravy zadejte „surový“
Množství Zde zadejte počet tyčí
Délka Zde zadejte délku tyčí
Přípona povrchové úpravy venkovní Mají-li již zbytkové délky povrchovou úpravu venkovní, zadejte zde její příponu
Povrchová úprava venkovní Do tohoto sloupce zadejte povrchovou úpravu venkovní barev RAL nebo volně zadaných barev. Pro profily bez povrchové úpravy zadejte „surový“

Import souboru Excelu

V oblasti Možnosti artiklů najděte „Zbytkové délky“.

Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Import z“ > „Soubor zbytkových délek“.

Otevře se nové okno. Pod „Importovaný soubor“ vyberte excelový soubor zbytkových délek. Následujte pokyny programu. Průvodce Vás doprovodí při dalším průběhu importu.

Zbytkové délky v tiskových výstupech

Při užívání zbytkových délek v optimalizaci prořezu a nářezovém plánu naleznete ve výstupu následující informaci: „POZOR: Zde užijte zbytkovou délku“.

Zbytková množství

Příkaz „Zbytková množství“ Vám umožňuje použít skladové zásoby artiklů použitých ve Vašem projektu.

V projektovém centru zvolte „Možnosti artiklů“ > „Zbytková množství“ > „Nové“.

Množství zadaná v „Zbytková množství“ budou odečtena od množství v objednávce.

Projektové délky

Zmenšete odpad objednáváním konkrétních délek profilů. Díky funkci projektových délek můžete určit optimální zvláštní délku pro každý profil.

V projektovém centru klikněte na „Možnosti artiklů“ > „Projektové délky“.

Automatický výběr nejlepších zvláštních délek ze seznamu možných projektových délek

Zvolte „Ze seznamu možných projektových délek automaticky vybrat tu nejvhodnější“ a zapište hodnoty do „Možné projektové délky“.

Tato metoda je vhodná, pokud optimální délka v optimalizaci prořezu dosud není známa a dodavatel profilů nabízí různé projektové délky.

Poznámka!
Vezměte prosím v potaz, že při této metodě program do optimalizace prořezu a objednávky vždy zvolí jednu projektovou délku a nekombinuje délky.

Pevné projektové délky

Pokud je předem určeno použití konkrétní projektové délky, zvolte „Pevná proj. délka“ a zadejte odpovídající hodnotu.

Použití pouze standardních délek a zadaných intervalů

Kromě užití standardních délek tyčí z dat artiklů můžete s touto funkcí určit intervaly s přiřazenou projektovou délkou. Tyto budou nakombinovány v optimalizaci prořezu a objednávce.

Příklad:
1 mm až 3000 mm -> 3000 mm projektové délky
3001 mm až 4000 mm -> 4000 mm projektové délky atd.

Minimální množství

Pokud celková potřebná délka profilu klesne pod mez minimálního množství, program se automaticky vrátí ke standardním dodací délkám. Jakmile je minimální množství překročeno, použije se projektová délka. Navíc můžete zadat přirážku k minimálnímu množství.

Příklad:
Projektové délky je možno objednávat, pokud překročíte 500 kg na jeden profil
Mezi 500 kg a 1000 kg platíte přirážku 20 %.
Počínaje 1000 kg jsou projektové délky bez příplatku.

Poznámka:
Program přidává přirážku k minimálnímu množství k procentuální hodnotě všeobecného prořezu. V tomto případě musíte v kalkulaci zaškrtnout „Vypočítat optimalizovaný prořez“. Jinak nebude přirážka k minimálnímu množství zohledněna.

Sdružené profily

Pod možnostmi artiklů můžete zadat sdružené profily.

V projektovém centru zvolte „Možnosti artiklů“ > „Sdružené profily“.

Tato funkce je užitečná, pokud chcete isomatit profily svépomocí. Takto objednáte vnitřní půlprofily, venkovní půlprofily i izolátory odděleně – ne jako hotový profil.

Aby toto nastavení bylo zohledňováno, musíte v kalkulačních datech vybrat „Isomatit profily“ > „Vždy“.

Dodací délky

V projektovém centru naleznete zvláštní funkci pro upravování dodacích délek. Funkce Vám umožňuje určit, které dodací délky mají být užívány pro optimalizaci prořezu a objednávky profilů z konkrétním projektu.

Klikněte na „Možnosti artiklů“ > „Dodací délky“.

V závislosti na dodavateli mohou být profily dostupné v různých dodacích délkách. V horním poli stanovíte, která varianty dodacích délek mají být použity u daných profilů.

V případě, že zaškrtávací políčko u čísla profilu není zaškrtnuto, zohledňuje optimalizace pouze číslo profilu zadané v pozici. Pokud je políčko zaškrtnuto, je vybrán profil s nejnižší hodnotou prořezu.

V dolní oblasti naleznete zadání „Skupin profilů“. Zde určíte, jestli chcete, aby program automaticky vyhledával optimální dodací délku v rámci skupiny profilů. Zde také můžete vybrat jednotlivé dodací délky z profilové skupiny.

Zaškrtnutím volby „Brát současně v potaz různé dodací délky (nanejvýš 2)“ umožníte optimalizaci z více různých dodacích délek, pokud tato bude výhodnější než optimalizace s výlučným použitím jedné dodací délky.

Pokud zrušíte zaškrtnutí u „Délka 1“ nebo „Délka 2“, bude prořez kalkulován s použitím zaškrtnuté dodací délky bez ohledu na to, jaké číslo profilu bylo zadáno při zadávání prvku.

Pozor!
Výrobní list vždy zobrazuje číslo profilu použité při zadávání prvku.