Místa zpracování

Každému artiklu můžete určit místo zpracování.

Zapnutí Míst zpracování

V případě, že místa zpracování mají být dotazována automaticky, můžete tuto funkci zapnout v nastaveních.

V souborovém menu projektového centra klikněte na „Nastavení“ > „Další nastavení“.

Na záložce „Standard“ najdete volbu „Dotazovat se na místa zpracování“.

Zaškrtnete-li toto políčko, přibude záložka pojmenovaná „Místa zpracování“.

Zde můžete zadat označení různých pracovišť a zapnout je, nebo vypnout.

Použití míst zpracování

Jděte do „VLASTNÍ DATABÁZE“ a vyberte artikl pod „Systémové artikly“.

Vyberte z možností pod „Místo zpracování“.