Okno tisku

Změna měřítka výkresových prvků otáčením kolečka myši

Používání funkce měřítka v okně tisku se stalo ještě praktičtějším. Nyní můžete měnit měřítko jednotlivých výkresových prvků v okně tisku pomocí otáčení kolečkem myši.

Vyberte výkresový prvek nebo textový blok.

Stiskněte a podržte klávesu Ctrl na Vaší klávesnici a současně otáčejte kolečkem myši.

Otáčení kolečka směrem nahoru zvětší výkresový prvek.

Otáčení kolečka směrem dolů zmenší výkresový prvek.

Aktuální měřítko můžete vidět vpravo pod “Měřítko vybraných prvků“.

Polohovatelná oblast

V okně tisku můžete nyní ohraničit oblast, kde je možno umisťovat jednotlivé prvky výkresu.

To je vhodné, zejména když používáte předtištěné papíry.

V okně tisku vpravo klikněte na „Polohovatelná oblast“.

Ohraničte oblast uchopením myší a volným posunutím tečkované čáry.

Nebo můžete vpravo nahoře zadat rozměry v milimetrech.