Externí dozor

U protipožárních prvků a únikových dveří musí vždy proběhnout externí dozor. Proto byla do globálních předvoleb přidána oblast, v níž můžete vybrat provádějící zkušebnu a zanést číslo certifikátu.

Zvolte v souborovém menu projektového centra „VLASTNÍ DATABÁZE“ > „Globální předvolby“ > „Data pro CE“.

Otevře se následující okno:

Klikněte na záložku „Externí dozor“.

Vpravo vyberte zkušebnu. Přináležející ID bude automaticky přidáno programem.

Vpravo můžete zanést číslo certifikátu.

Tyto údaje budou uvedeny na prohlášení o vlastnostech a na značce CE.