Knihovna pozic

Uživatelské rozhraní Knihovny pozic

prostřednictvím Knihovny pozic můžete vytvářet šablony pozic.

Můžete zadat valstní pozice. Na kartě “Vlastní pozice” můžete přidat nové šablony.

Někteří dodavatelé profilů poskytují knihovnu systémových pozic. Tyto jsou zobrazeny na kartě “Systém – pozice”.

Dialog Knihovny pozic je tvořen dvěma poli. V levém se zobrazuje adresářová struktura. To je vhodné, pokud vytvoříte větší množství šablon.

Klikněte pravým tlačítkem do tohoto pole. Zobrazí se kontextové menu, kde můžete vytvářet nové adresáře, přejmenovat je nebo je smazat.

V poli vpravo jsou zobrazovány všechny pozice vybraného adresáře.

Po kliknutí pravým tlačítkem do tohoto pole se zobrazí násleudjící kontextové menu:

Zde můžete vytvářet nové pozice.

Můžete také importovat pozice ze souborů, zakázek nebo adresářů.

Po kliknutí pravým tlačítkem na již uloženou pozici ji můžete upravovat, kopírovat či mazat.

Vytváření nových pozic

Pro vytvoření nové pozice klikněte v knihovně pozic na tlačítko “Nové”.

Zadjte typ pozice a popis a klikněte na “OK”.

Po potvrzení se zahájí obvyklé zadávání elementů.

Poznámka
Maximální počet polí na šířku a na výšku je 4.

Užití pozice z knihovny pozic

Klikněte v Centru zakázek v menu “Zakázka” na “Importovat z” a dále na “Knihovna pozic”.

Vyberte pozici ze seznamu a klikněte na “OK”.

V následujícím okně můžete změnit rozměry pozice, barvy nebo zasklívací lišty.

Klikněte na “OK”.

Dostanete se zpět do Centra zakázek a pozice z knihovny je uvedena v seznamu pozic.